• Å behandle homofile for deres legning er både uforsvarlig og uetisk, mener en norsk psykiater. Han reagerer sterkt på biskop Ole Chr. Kvarmes utspill.

— Biskop Kvarme bør la være å trekke helsepersonell inn i sin sak. Homofili er verken en sykdom eller en sykdomstilstand og kan derfor ikke behandles, sier overlege Morten S. Selle ved psykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus i Oslo til Aftenposten.

Selle var en av initiativtakerne av Norsk psykiatrisk forening for seks år siden vedtok en resolusjon der det framgår at siden homofili ikke er en sykdom, er behandling å betrakte som «etisk uforsvarlig og ikke hjemmehørende i helsevesenet».

— Dersom slik behandling skjer i Norge i dag, er det både uforsvarlig og faglig uetisk. Det innebærer at man tar utgangspunkt i at homofili er en sykelig tilstand, noe det ikke er. Det betyr også at psykiateren lar være å gå inn i problemet og se hvorfor det er vanskelig for personen å være homofil, om det skyldes fordommer eller har andre årsaker, sier Selle.

Lørdag avviste Kvarme at han hadde oppfordret de homofile til å søke behandling hos psykiatere. Hans budskap var ment som en opplysning om hva enkelte kristne homofile velger å gjøre, sa han.

Leder for Oslo presteforeningen, Kåre Skråmestø, støtter Kvarme i hans syn på homofili. Skråmestø presiserer at han i denne sammenhengen bare uttaler seg på egne vegne.

— Det må være lov å si at det finnes mennesker som kan gi hjelp hvis noen søker det. Verken Kvarme eller jeg definerer homofili som en sykdom. Vi sier at det finnes grupper i kristen-Norge som tilbyr hjelp til homofile som ikke vil leve ut sin homofile legning, sier Skråmestø.