— Jeg er fryktelig skuffet over Human-Etisk Forbund. Jeg hadde ventet langt større takhøyde i en livssynsorganisasjon, sier Holm.

Han jobbet for Human-Etisk Forbund (HEF) i fem år, til han ble sagt opp fra stillingen som organisasjonssekretær i Hordaland fylkeslag 22. oktober i 1999.

Steilt mot hverandre

I en uke skal Bergen byrett høre om en opprivende oppsigelsessak, med parter som står steilt mot hverandre.

Holm mener at han ble utsatt for en ren bakvaskelseskampanje etter at han oppdaget økonomisk rot i lokallaget i Bergen da han begynte der i 1995. Holm meldte fra til sentralstyret, og var sterkt engasjert i det som ble hetende "Bergens-saken" i Human-Etisk Forbund.

Ren hets

— Det ble masse bråk da jeg avslørte det økonomirotet og sa fra om det. Jeg ble utsatt for intenst slarv og ryktespredning, og det jeg vil kalle ren hets. En del av hetsen gikk på min seksuelle legning, sier Holm, som har vært åpent homofil i flere år.

Holm hevder blant annet at han ble beskyldt for å være mot likestilling fordi han er homofil, og at også familien hans fikk svi for bakvaskelseskampanjen mot ham.

— Sønnen min ledet en gruppe konfirmanter i Bergen, og fikk følgende melding: "Det er mange her som ikke tåler trynet på faren din". Jeg reagerte sterkt på at de lot konflikten gå ut over min sønn, sier Holm.

Holm krever at oppsigelsen kjennes ugyldig, og han krever erstatning begrenset oppad til 1,8 millioner kroner.

— Jeg har vært fryktelig deprimert som følge av de psykiske belastningene denne saken har gitt meg, sier Holm, som fortsatt er sykemeldt.

Store samarbeidsproblemer

Human-Etisk Forbund har en helt annen versjon av saken.

— Vi avviser på det sterkeste at det har vært noen bakvaskelseskampanje mot Holm, og hans sek-suelle legning har overhodet ikke noe med oppsigelsen å gjøre. Det var store samarbeidsproblemer rundt Holm, og vi mottok en rekke klager fra tillitsvalgte og ansatte på hans fremtreden. Vi har strukket oss langt i denne saken for å finne frem til andre løsninger, men til slutt var det ikke noe annet å gjøre enn å gå til oppsigelse, sier organisasjonssjef Erik Jørgensen i Human-Etisk Forbund.

Jørgensen forklarte i går at det ble gjort en rekke forsøk på å veilede Holm, og på å dempe kon-fliktene.

Trakassert og manipulert

Forbundets advokat, Harald Stabell, hevdet i sitt innledningsforedrag at Holm utviste utilbørlig oppførsel mens han var organisasjonssekretær.

— Tillitsvalgte følte seg utskjelt, overhøvlet, trakassert og manipulert over lengre tid. Det var sterke samarbeidsproblemer mellom Holm og en rekke tillitsvalgte og frivillige i både fylkes- og lokallag, sier Stabell.

Stabell reagerer på at Holm først to år etter oppsigelsen påstår at han ble utsatt for hets på grunn av sin seksuelle legning.

— Jeg har hele tiden visst at Holm er homofil, men det har aldri vært verken noe problem eller noe tema. Først for tre uker siden fikk jeg vite at han mente seg trakassert, sier Jørgensen, som hadde personalansvar for Holm.

— Min tidligere advokat mente at jeg ikke burde ta opp homo-hetsen, derfor kom ikke det frem på et tidligere tidspunkt, sier Holm.

En lang rekke vitner skal forklare seg om konfliktene i retten de nærmeste dagene.

SKUFFET: - Jeg hadde ventet langt større takhøyde i en livssynsorganisasjon, sier Per Magnus Holm, som har vært åpent homofil i flere år.