Haga innrømmer nå at hun har hatt leieboeren i stabburet i tre år før hun første gang søkte kommunen om lov til å leie det ut, skriver Dagbladet.

Stabburet ble første gang leid ut i 2002, mens søknaden om bruksendring først kom 30. september 2005, tre uker etter stortingsvalget hvor det ble klart at Haga skulle inn i regjeringen.

Haga sier til Dagbladet at de leide ut stabburet i 2002, og at dette var en feil som nå er klarlagt med Ås kommune, der Haga bor.

Dette stemmer imidlertid ikke, ifølge kommunen.

– Dette er helt ukjent for oss. Vi kjenner ikke til at ekteparet har leid ut helt tilbake i 2002. Det setter disse tre årene i et helt annet lys, sier Arnt Øybekk, etatssjef for teknikk og miljø i Ås kommune.

Han var med på oppklaringsmøtet med Haga og bekrefter at statsråden ikke informerte om utleiehistorikken der.

I en e-post datert 30. september 2005 skriver Hagas ektemann Bård Hopland at Stabburet står tomt og at de derfor søker om å få bruksendring slik at det kan leies ut. Denne søknaden ble avslått av kommunen.

Mener du Haga bør trekke seg? Eller overdriver pressen jakten på henne? Skriv et innlegg under.