• Tormod Hermansen er nok den av de statlige topplederne i nyere tid som ved siden av Trygve G. Nordby har opptrådt mest illojalt, mener Lars Sponheim.

Venstrelederen sier til Bergens Tidende at det gjorde et uutslettelig inntrykk på ham da den daværende Telenor-sjefen i 1998 ba statsråd Odd Einar Dørum pent omforlatelse. Det var i striden om fusjon av Telenor og svenske Telia at Hermansen gikk bak samferdselsminister Dørums rygg og søkte støtte hos opposisjonslederne i Stortinget.

«Jeg beklager å ha opptrådt slik at det kan oppfattes å være illojalt overfor statsråd Dørum,» het det i en pressemelding Hermansen sendte ut.

«Husokkupanter»

Sponheim påpeker samtidig at det er stor forskjell mellom det sentrale embetsverket (i departementene) og den ytre etat når det gjelder holdninger. Lojalitetsfølelsen er mye sterkere utviklet blant departementsansatte enn den ofte er i deler av statsetatene ellers.

Med bakgrunn som statsråd i to regjeringer sier han dessuten at «det er mye rart som havner i den ytre etat.»

Og videre: «I den første Bondevik-regjeringen (1997-2000) ble vi vel nærmest oppfattet som husokkupanter av den ytre etat, hvor Ap-sympatien er sterkt fremtredende.»

Derimot er han imponert over den lojaliteten som han selv har opplevd fra departementstoppene, uansett hvilken politisk bakgrunn de har.

Spillerom for å ytre seg?

Det samme understreker senterpartiveteranen Johan J. Jakobsen, som også har vært sjef i to departementer.

— Jeg kan ikke huske ett eneste eksempel på illojalitet da jeg var samferdselsminister og senere kommunalminister, sier han.

— Eksempelet med UDI og Nordby representerer unntaket fra et veldig lojalt embetsverk, tilføyer han.

Jakobsen nevner videre at man et godt stykke på vei må tåle at folk i den ytre etat gir uttrykk for synspunkter som ikke nødvendigvis er i samsvar med regjeringens.

— Jeg er i hvert fall usikker på hvor grensen skal gå. Inntil et vedtak er fattet, må det være et visst spillerom for å kunne ytre seg, sier han.

Barneombud på ferde

Barneombud Reidar Hjermann pådrog seg sommeren 2004 barne- og familieminister Laila Dåvøys vrede da han sammen med likestillingsombudet fremførte sterk kritikk mot kontantstøtten.

Både Sponheim og Jakobsen mener at den type oppførsel var «upassende» og alt annet enn uproblematisk. Sponheim sier på sin side at det er viktig å skille mellom meningsytring og konkret illojal handling, som Tormod Hermansen presterte for drøyt åtte år siden.

Luftfartsdirektørens kamp

Også tidligere arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman opplevde tilløp til illojalitet. Det var under arbeidet med det omstridte utflyttingsprosjektet, da ni statlige tilsyn skulle flytte ut fra Oslo.

De aller fleste toppsjefene rettet seg riktignok etter vedtaket og gikk i gang med flytteprosessen. Men sjefen for Luftfartstilsynet, direktør Per-Arne Skogstad, kjempet videre med nebb og klør mot at tilsynet skulle flytte til Bodø. På ulike måter strittet han fortsatt imot og var i uholdbar konflikt med samferdselsminister Torild Skogsholm. Til slutt sprakk det for henne, og han fratrådte.