• Jeg hadde stor respekt for Inge Lønning, sier tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch.

— Jeg har alltid hatt stor glede av å snakke med Inge Lønning. Han var usedvanlig kunnskapsrik, sier tidligere statsminister og Høyreleder Kåre Willoch, som mottar budskapet om Lønnings plutselige bortgang med sorg.

Mennesket i sentrum

Hensynet til mennesket vern og menneskerettigheter sto alltid i sentrum for Lønning, sier Willoch.

— Han var en politiker som hadde en evne til å kombinere grunnverdier og praktiske løsninger, og til å sette aktuelle problemer inn i et langsiktig perspektiv.

Lønnings betydning i norsk politikk strekker seg over en lang periode, sier Willoch. En av de områdene der Lønning var engasjert var i Norges forhold til Europa. Han ledet blant annet Europabevegelsen under avstemningen om EU-medlemskap i 1994.

— Hans engasjement for Europa var dypt - han var svært opptatt av det europeiske folk og deres utfordringer.

Moderat

Willoch var gått ut av Stortinget da Lønning kom inn, men har allikevel hatt et nært forhold til sin partifelle, og sier at de to hadde mange sammenfallende synspunkter. Han trekker frem Lønnings arbeid med å utrede helsevesenet som et eksempel på hans politiske arbeid.

— Inge Lønning bidro sterkt til å markere at Høyre er et parti både for langsiktig ideer og praktiske løsninger. Et moderat parti som ikke lar seg rive med av stemninsgbølger, sier Willoch.

Sjokk

Tidligere partileder og utenriksminister Jan Petersen, som i dag er ambassadør i Østerrike, sier det var et sjokk å motta meldingen om Lønnings død i formiddag.

— Jeg hadde en del år sammen med ham i Stortinget. Han var på mange måter en annerledes politiker - han kom fra en akademisk bakgrunn. Samtidig hadde han en erfaren politikers gode egenskaper. Han var en bedre retoriker enn de fleste, han hadde tydeligere verdier enn de fleste, og en klarere tanke enn de fleste, sier Petersen.

Elsket motstand

Til tross for at han kom sent inn i politikken, var Lønning en som elsket den politiske arenaen, sier Petersen.

— Han elsket en god debatt, og motstand i debatten. Lønning var en av de få som kommer sent inn i politikken og har suksess.På mange måter var han den fødte politiker, til tross for sin akademiske bakgrunn, sier Petersen.

— Han var en person som tiltrakk seg oppmerksomhet med sin retoriske kraft. Det var et paradoks at han kom fra akademiske liv, men likevel var politiker av type og legning, sier Petersen.

DØDE PÅ SKITUR: Inge Lønning ble 75 år.
SCANPIX