Tidligere parlamentarisk leder Anders Talleraas i Høyre sa i retten onsdag morgen at de drøyt to årene som har gått siden det ble kjent at han var én av de seks som var mistenkt for å ha fått utbetalt urettmessig pensjon fra Stortinget, har vært tunge. Talleraas føler seg forhåndsdømt i mediene.

— Da navnene på de seks som skulle ha fått urettmessig pensjon kom ut, var helvete løs. Det har vært et voldsomt trykk siden, sa Talleraas.

Forklaringer

Oslo tingrett skal bruke hele dagen på å høre forklaringene til de to tiltalte; Talleraas og tidligere Senterparti-representant Magnus Stangeland.

Begge fremholder at de på forhånd undersøkte hvilke regler som gjaldt for innrapportering av inntekt og hva som skulle regnes med i inntektsbegrepet.

Begge sier de fikk klar beskjed om at det bare var fast og sikker inntekt som skulle med. Sporadisk inntekt, som styrehonorarer, møtegodtgjørelser og verdien av fri bil, skulle ikke regnes med, ifølge Talleraas.

3 millioner for mye

— Jeg fikk i samtaler med sekretæren for pensjonsstyret et helt klart inntrykk av at styrehonorarer ikke skulle tas med. Dette var en type usikker og tilfeldig inntekt som ikke var omfattet av inntektsbegrensningen, sa Talleraas.

Til sammen har Talleraas og Stangeland hevet over 3 millioner kroner for mye i pensjon fra Stortinget, ifølge tiltalen.

De erklærte seg begge ikke skyldige da saken startet i Oslo tingrett tirsdag. Nøkkeldiskusjonen under rettssaken kommer til å handle om hva som kan regnes som inntekt.

- Feilinformert

De to er tiltalt for grovt uaktsomt bedrageri, men begge mener de bare har forholdt seg til informasjonen de har fått fra Stortinget.

Pensjonsstyrets sekretær, og den som administrerte ordningen for Stortinget, Astris Risnes, avviser imidlertid at hun skal ha feilinformert noen om deres rettigheter. Hun skal forklare seg for retten torsdag.

Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher understreket i sitt innledningsforedrag at det som juridisk regnes som skattepliktig inntekt, også er å regne som inntekt i denne saken.

I løpet av rettssaken skal hele 21 tidligere og nåværende toppolitikere forklare seg. Det inkluderer blant annet de tidligere statsministerne Gro Harlem Brundtland, Kjell Magne Bondevik, Kåre Willoch og Thorbjørn Jagland.