— Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er helt vanvittig. Jeg har ikke noe med dette å gjøre, sa Thomas Thendrup da lagmann Daniel Lunde spurte om han ville si noe. Han fikk anledning til dette før de tre fagdommerne trakk seg tilbake for å vurdere begjæringen fra forsvarerne om å løslate ham.

Forsvarerne mener at det ikke er noen grunn til å holde Thendrup fengslet fram til saken hans kommer opp på nytt for en meddomsrett. Aktoratet mener på sin side at det vil støte mot den alminnelige rettsfølelse å løslate ham nå.

Litt før klokken 14 bestemte fagdommerne i lagmannsretten at Thendrup må sitte fengslet i fire uker. Han påkjærte fengslingskjennelsen på stedet.

Juryens kjennelse ble lest opp i rettslokalet i Stavanger i formiddag.

Alle tiltalte ble funnet skyldige på alle punkter, med to unntak:

  • William Pettersen ble ikke kjent skyldig i deltakelse i virksomheten til en organisert kriminell gruppe.
  • Thomas Thendrup ble frikjent. I Stavanger tingrett ble han dømt til 16 års forvaring.

Etter en halvtimes pause for å vurdere kjennelsen, kom fagdommerne tilbake med sin vurdering:

- Utvilsomt at han er skyldig

— Lagdommerne finner det utvilsomt at Thomas Thendrup er skyldig i Nokas-ranet, sa lagmann Daniel Lunde.

Dermed må saken mot Thendrup behandles på nytt. I neste runde vil saken ikke bli behandlet med jury, men i såkalt meddomsrett med en sammensetning av fagdommere og legdommere.

— Det er nesten ikke til å bære at vår klient først kjenner at han er blitt trodd, men som i neste øyeblikk ikke blir det. Det er en stor menneskelig belastning, sier medforsvarer Berit Reiss-Andersen.

— Det er absurd. Dette er et angrep på juryordningen, legger hovedforsvarer Ellen Holager Andenæs til.

Se video!

Thendrups forsvarere begjærer at Thendrup blir løslatt fra varetekt i påvente av at hans sak skal opp på nytt. Fagdommerne har ennå ikke tatt stilling til dette. Aktoratet er sterkt imot løslatelse.

Halvannet år i varetekt - frikjent

Thomas Thendrup ble pågrepet i mai 2005, og har sittet i varetekt i over halvannet år.

Thendrups DNA er funnet på en hanske som lå sammen med ransutstyr i skipperen William Pettersens båt i Drammensfjorden.

I tillegg forklarte medtiltalte Dan Pettersen våren 2005 overfor politiet at Thomas Thendrup var en av ranerne han fant i leiligheten sin etter anslaget mot Nokas. I tingretten gikk Pettersen tilbake på denne forklaringen.

Forsvarer Ellen Holager Andenæs har vært svært kritisk til måten avhøret av Dan Pettersen ble gjennomført på.

Selv har han hevdet at han fikk se bilder av Thendrup-brødrene før han plukket dem ut i et fotoalbum.

I tillegg ble ikke avhøret filmet eller tatt opp på bånd, og Pettersens forsvarer var ikke til stede under hele avhøret.

Pettersen har også hevdet at han var psykisk nedbrutt etter lang tid i isolasjon i fengselet. I fengslingsmøter hadde dommere i Stavanger tingrett flere ganger krevd at han fikk psykologhjelp. Like etter avhøret slapp Pettersen isolasjon, fikk legehjelp og besøk fra kjæresten.

Broren var med

Thendrups storebror Johnny har erkjent at han deltok i ranet. Han ble skutt av en politimann på Domkirkeplassen.

Aktoratet har hevdet at de to brødrene sammen dro på besøk til David Toska i januar 2004, som et ledd i ransplanleggingen.

Begge brødrene har benektet dette, og forklart at det var en helt ordinær heisatur de var på.

Eldstebroren har også gitt en forklaring på at lillebrorens DNA er funnet på en hanske sammen med ransutstyr. Han mener hansken kan ha blitt med da han dro fra Østlandet for å delta i ranet, og at broren kan ha lånt den hjemme hos ham tidligere og dermed avsatt DNA.

Kjempeglad storebror

— Jeg vet ikke hva jeg skal si, men han var ikke i Stavanger under ranet. Dette er veldig bra. Det er en kjempestor dag for meg. Jeg er kjempeglad, sa Johnny Thendrup i pausen før lagdommerne kom inn igjen og underkjente frikjennelsen av broren.

Se video!

Johnny Thendrup ble ifølge VG Nett så følelsesmessig berørt av brorens frifinnelse at han måtte få en stund på bakrommet til rettssalen for å roe seg ned.

Straffutmåling gjenstår

Fire medlemmer av juryen er nå trukket ut til å være med på straffutmåling for de 12 tiltalte som er funnet endelig skyldige.

Lagmann Daniel Lunde har beregnet to uker til bevisførsel og prosedyrer om straffutmålingen. Han har anslått at dommen kan være klar 15. februar.

Her er spørsmålene til juryen.

Kjennelsen:

David Toska

Tiltale: Grovt ran med døden til følge, som del av organisert kriminell gruppe

Har erkjent straffskyld for ran med døden til følge, men ikke for organisert kriminalitet.

Kjennelse: Skyldig

Kjell Alrich Schumann

Tiltale:Grovt ran med døden til følge, som del av organisert kriminell gruppe

Har erkjent straffskyld for ran med døden til følge, men ikke for organisert kriminalitet.

Kjennelse: Skyldig

Erling Havnå

Tiltale:Grovt ran med døden til følge, som del av organisert kriminell gruppe. I tillegg tiltalt for grovt ran av Postens brevsenter i Oslo, som del av organisert kriminell gruppe.

Har erkjent straffskyld for deltakelse i Nokas-ranet, men nekter skyld for dødsfølgen og for organisert kriminalitet. Nekter skyld for Post-ranet.

Kjennelse:Skyldig

Metkel Betew

Tiltale:Grovt ran med døden til følge, som del av organisert kriminell gruppe

Nekter straffskyld for ranet, men innrømmer å ha skaffet ransutstyr.

Kjennelse:

Ridvan Halimi

Tiltale:Grovt ran med døden til følge, som del av organisert kriminell gruppe

Har erkjent straffskyld for grovt ran, men ikke for dødsfølgen eller organisert kriminalitet.

Kjennelse: Skyldig

Ikmet Kodzadziku

Tiltale:Grovt ran med døden til følge, som del av organisert kriminell gruppe

Nekter straffskyld

Kjennelse: Skyldig

Lars-Erik Andersen

Tiltale:Grovt ran med døden til følge, som del av organisert kriminell gruppe

Har erkjent straffskyld for grovt ran, men ikke for dødsfølgen eller organisert kriminalitet.

Kjennelse:Skyldig

Alf Henrik Christensen

Tiltale:Grovt ran med døden til følge, som del av organisert kriminell gruppe

Nekter straffskyld

Kjennelse: Skyldig

Dan Pettersen

Tiltale:Grovt ran med døden til følge, som del av organisert kriminell gruppe

Har erkjent medvirkning til grovt ran, men ikke dødsfølgen eller organisert kriminalitet.

Kjennelse: Skyldig

Johnny Thendrup

Tiltale:Grovt ran med døden til følge, som del av organisert kriminell gruppe

Har erkjent straffskyld for grovt ran, men ikke for dødsfølgen eller organisert kriminalitet.

Kjennelse: Skyldig

Thomas Thendrup

Tiltale:Grovt ran med døden til følge, som del av organisert kriminell gruppe

Nekter straffskyld

Kjennelse: Frikjent. Kjennelsen ikke godtatt av fagdommerne. Skyldspørsmålet må opp til ny behandling.

William Pettersen

Tiltale: Medvirkning til grovt ran med døden til følge, som del av organisert kriminell gruppe

Har erkjent delvis straffskyld, men ikke for organisert kriminalitet

Kjennelse: Skyldig i medvirkning til ran, men ikke organisert kriminalitet.

Thomas Ingebrigtsen

Tiltale: Medvirkning til grovt ran med døden til følge, som del av organisert kriminell gruppe

Har erkjent straffskyld, også for organisert kriminalitet

Kjennelse: Skyldig

MÅ I NY RETTSSAK: Thomas Thendrup ble frikjent av juryen, men kjennelsen ble satt til side av dommerne.
AVGJØR: Juryens kjennelse ble lest opp i dag.
Hansen, Alf Ove
NEKTER SKYLD: Alf Henrik Christensen.
Trond Sørås
NEKTER SKYLD: Metkel Betew.
SCANPIX
NEKTER SKYLD: Ikmet Kodzadziku
Trond Sørås