• Dette er selvsagt helt uholdbart, og et eksempel på den manglende økonomistyringen i Forsvaret.

Det sier leder av Stortingets forsvarskomité Marit Nybakk, Ap, til Bergens Tidende i en kommentar til lønnsrotet på Haakonsvern.

— Problemene har minst to årsaker. Den ene er at Forsvaret la om økonomistyringen fra ett datasystem til et annet i november. En annen hovedårsak er at Forsvaret har et innfløkt lønnssystem med mange tillegg som gjøre det arbeidskrevende å regne ut lønnen. Selvsagt er det helt uholdbart at de ansatte skal lide for den manglende økonomistyringen, sier Nybakk.

— Kan Stortinget rydde opp?

— Stortinget kan ikke annet enn å kreve av statsråd Kristin Krohn Devold at hun rydder opp. Det har vi gjort. Forsvarskomiteen hadde en lukket høring av forsvarsministeren nylig. Da var vi så vidt innom problemene med lønnsutbetalingene på Haakonsvern. Det som skjer der er et brudd på blant annet Arbeidsmiljøloven. Og det er helt uakseptabelt at en offentlig arbeidsgiver bryter loven på denne måten. Stortinget kan ikke gå inn i enkeltsaker som dette. Men komiteen vil legge merknader om disse problemene i budsjettet, sier Nybakk.

Hun mener Forsvaret bør ansette profesjonelle forhandlere med utdannelse som økonomer og regnskapskyndige for å få orden på økonomistyringen.