• Det er helt på trynet å rasere folketrygden, slik alle de andre partiene legger opp til! Det er jo dramatisk, og jeg skjønner ikke at SV kan gå med på dette, tordner RV-leder Torstein Dahle.

OLAV GARVIK

Han er høyt og lavt, denne politikkens altmuligmann. Bystyremedlem som kriger mot kjøkkenreformen den ene timen, fylkestingsmedlem den neste — og før lunch har han gjerne i tillegg greid å ordne opp i et par saker som glødende partileder på ytterste venstre fløy.

Torstein Dahle er en person som sjelden går. Han småløper som regel til eller fra et eller annet, gjerne med en plastpose i hånden. Politikk er heldøgnsgeskjeft for denne lange stauren. Men innimellom må han forsøke å skjøtte pliktene som lektor ved Høgskolen i Bergen.

— Du tar noe hardt i når du beskylder de andre for å rasere folketrygden?

— Nei, jeg gjør ikke det, for her er det snakk om å svekke trygden med 20 prosent. Det er uhyre dramatisk. Som parti står RV dessverre alene om å ville beholde ytelsene, og snarere utvide dem. Men det er håp. Ikke minst i fagbevegelsen er det mange som vil slåss for å hindre at folketrygden ødelegges. Vi må også kunne spille på motsetninger i SV og Ap for å hindre en slik utvikling, sier Dahle til Bergens Tidende.

Som Carl I. Hagen ...

— Dere i RV har jo penger til alt!

— Som ikke-borgerlig økonom svarer jeg at Norge er rikere enn noensinne, og bør derfor ha muligheter til å prioritere offentlig satsing mer enn noen gang før. Derfor er det et paradoks at det legges opp til innstramninger mens oljeinntektene er formidable. Den såkalte handlingsregelen er helt gal.

— Du snakker som Carl I. Hagen?

— Ja, på akkurat dette feltet. Han har faktisk rappet RVs politikk. Men han vil samtidig ha privatisering og klasseforskjeller, mens vi derimot satser på det offentlige. Det er meningsløst at vi bare skal bruke den del av avkastningen som er større enn prisstigningen. Det betyr at Petroleumsfondet skal vokse til evig tid, fortsetter RV-lederen.

Bryter ned velferdsstaten

Dahle rir mange kjepphester. Han sparer ikke på kruttet når han refser Arbeiderpartiet som begynte å bryte ned velferdsstaten allerede på slutten av 1970-årene. Det startet med innføringen av egenandeler i helsesektoren, og avviklingen av Husbanken som boligpolitisk virkemiddel. Enda senere sørget Ap-regjeringen under Stoltenbergs ledelse bl.a. for å gjøre viktige deler av helse-Norge til bedriftsøkonomiske foretak.

— Men det er blitt enda verre under Bondevik, for den går mer offensivt til verks for å ødelegge hele fundamentet for velferdsstaten, tilføyer han.

Akkurat nå er det norsk forsvars- og utenrikspolitikk som opprører ham mest. Ifølge Dahle er Jan Petersen norsk viseutenriksminister, for sjefen sjøl er USAs utenriksminister Colin Powell!

Det ryster ham langt inn i sjelen at Norge skal delta i krig i andre land, og han beklager sterkt at RV er eneste parti som går prinsipielt imot dette.

— Jeg beklager sterkt at endatil SV har vært med på å legge til rette for at Norge deltar med styrker i Afghanistan. Det er direkte oppsiktsvekkende, sier han.

På an igjen

Torstein Dahle forteller at han gjerne stiller opp en gang til i et forsøk på å få plass på Stortinget. Sist manglet han 1700 stemmer her i fylket.

— Er det ikke likevel spilt møye? En enslig svale på Tinget gjør ingen sommer?

— Jeg er ikke enig i det. Erling Folkvord satt ikke forgjeves, da han representerte Oslo RV fra 1993 til 1997. Det var nemlig han som gjorde opptakten til at minstepensjonistene fikk en tusenlapp ekstra. Og hvis man snakker med taterne i Norge, omtaler de ham med stor respekt. Han spilte en viktig rolle da det ble fremført en beklagelse fra det offisielle Norge for den behandlingen de har fått.

— Hvorfor er det så viktig å bli stortingsrepresentant?

— Som lokalpolitiker opplever jeg stadig at jeg stanger hodet mot veggen, fordi det er Stortinget som fastsetter de økonomiske rammene. RV vil på Tinget arbeide tett sammen med fagbevegelsen og andre folkelige bevegelser for å få resultater, sier Torstein Dahle.

ØDELEGGER: RV-leder Torstein Dahle mener at Arbeiderpartiet siden slutten av 1970-tallet systematisk har brutt ned velferdsstaten.<p/>FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN