• Vi er avhengig av samarbeid med nabokommunene når ulykker skjer, sier ordfører i Aurland kommune, Noralv Distad (H), om brannen i Gudvangatunnelen.

— Vi er en liten kommune, men vi har et veldig stort ansvar for gjennomgangstrafikken her, sier ordfører i Aurland kommune, Noralv Distad (H) til BT.

Det var på E16 at et vogntog begynte å brenne midt i Gudvangatunnelen mandag ettermiddag. Ordføreren sier kommunen er forberedt på at det kan skje ulykker:

— Vi har mange tunneler og en europavei i kommunen. Da er man selvfølgelig forberedt på at det kan skje ulykker. Man ønsker at det ikke skal skje, men det kan skje. Vi ønsker sterkere beredskap for politi og ambulanser, og det må vi følge opp. Men akkurat nå må vi håndtere og fokusere på denne konkrete situasjonen.

Aurland-ordføreren forteller at brann i tunnel har vært et av områdene hvor kommunene har hatt fokus de siste årene.

— Men i slik situasjoner er en avhengig av samarbeid i regionen. Nå mobiliseres ressurser i nabokommuner som Læredal og Voss, og vi får også hjelp fra Bergen, sier Distad.

Sendte ti brannmenn fra Voss

Ordfører i Voss kommune, Hans-Erik Ringkjøb (Ap), sier innsatsen fra Aurlands nabokommuner Voss og Lærdal "har vært helt avgjørende".

— Vi sendte 10 menn fra brannvesenet vårt. Responstiden var på ca. 40 minutter, sier Ringkjøb.

— Det er sånn det er når det skjer så store ulykker. Da er vi avhengig av samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Det er et godt samarbeid på dette. Vi har bidratt med så godt som alt tilgjengelig materiell fra brann- og redningspersonell i dag, sier Ringkjøb.

- Veldig sårbar

— Hjelpemannskapet har gjort en kjempeinnsats. Samtidig viser dette hvor sårbar man er når noe sånt skjer. Det ser ut til at det ikke har gått menneskeliv tapt, og forhåpentligvis er ikke mange skadde. Men vi er selvfølgelig nødt til å ha grundig gjennomgang av dette i ettertid, konkluderer Aurland-ordfører Distad.

Ordføreren opplyser om at et kriseteam på tolv personer nå befinner seg på Lærdal sykehus for å ta hånd om pasienter som ikke har store fysiske skader, men som har behov for noen å snakke med.