Utvalget, som har sett på HVs fremtid, mener at styrkene kan trenes i å beskytte for eksempel energiforsyning og telekommunikasjoner. Også olje— og gassterminaler på Vestlandet, allierte forhåndslagre i Midt-Norge, og norske og utenlandske styrker som øver i Norge kan nyte godt av styrkenes beskyttelse.

En annen oppgave utvalget, ledet av generalmajor Sverre Diesen, la fram fredag, er muligheten for å hjelpe grensevaktene med å bekjempe illegal grensetrafikk og menneskesmugling. Utvalget mener dessuten at Heimevernet kan ta seg av livvakt- og eskortetjeneste for den politiske og administrative ledelsen i Norge, melder Forsvarsnett.

Men et slik opplegg vil koste langt mer penger enn det som brukes på Heimevernet i dag.

Beregninger utført av utvalget, viser at hvis dagens 80.000 soldater skal trenes til slike beskyttelsesoppdrag, vil det koste 2,2 milliarder kroner i året. I budsjettene for 2003-2006 er det bare satt av 1,3 milliarder til Heimevernet per år.

HV-utredningen er en av flere delutredninger som skal danne grunnlaget for en helhetlig anbefaling fra forsvarssjefen til politikerne om Forsvarets kurs i neste langtidsperiode, fra 2005-2008. Stortinget skal ta stilling til anbefalingene våren 2004.

(NTB)