Hva kan du om fisk?

Det svømmer stadig færre store fisker i verdenshavene. Bestanden av sverdfisk, tunfisk, stor-torsk, kveite, hai og andre rovfisker er redusert betraktelig. Forskerne, Ransom Myers (ved Dalhousie University i Halfifax Nova Scotia — Canada) og Boris Worm (Universitetet i Kiel - Tyskland) har brukt 10 år på å gjennomføre undersøkelsen.

— Industrifisket har rensket verdenshavene for alt fra sverdfisk til tunfisk, fra tropiske arter til arktisk torsk, sier fiske-biologen Ransom Myers, en av forskerne bak rapporten. - Og de fiskene som tas blir stadig mindre.

Rapporten ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature i mai. Nå har Svenska Dagbladet hentet saken frem igjen.

Myers og Worm har brukt ti år på å studere utviklingen av fiskebestanden i ni havsystem over 47 år. Resultatene gjør at de ber om raske beslutninger for å få en slutt på det de mener er en regelrett "plyndring" av havet, hvis ikke kan mange fiskearter "følge i dinosaurenes fotspor".

Den eneste løsningen på problemet er ifølge forskerne en sterk reduksjon av fangsten. Det innebærer kraftige nedskjæringer i kvoter og subsidier, samt at bifangster unngås. Minst en 50 prosents reduksjon av fisket er nødvendig, mener Ransom Myers og Boris Worm.

Slik så forsiden på magasinet Nature ut.