• Vi forventer at det vil ta rundt to-tre år før vi kan registrere lavere radioaktiv konsentrasjon i sjøvann, tang og hummer langs norskekysten, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern til BT.

Årsaken er at transporttiden for technetium-99 med havstrømmene fra Irskesjøen til norskekysten er tre-fire år, og det siste utslippet som ikke ble renset fant sted i 2003.

For Per Strand og Statens strålevern markerte gårsdagens britiske beslutning også slutten på en langvarig faglig innsats for å få slutt på Sellafield-utslippene.

— Dette har vært en viktig sak for strålevernet og utfallet er derfor utrolig positivt. Det har ikke alltid vært like enkelt å vinne frem med vår faglige argumentasjon for å få stanset utslippene. På britisk side har vi støtt på krefter som har ridd prinsipper, men heldigvis har den faglige og politiske dialogen ført frem til slutt, sier Per Strand.

Norske strålevernmyndigheter har hele tiden understreket at technetium-utslippene ikke har representert noen helsefare basert på dagens kunnskap.

— Men dette er seiglivet radioaktivt stoff, og vi kjenner ikke alle mekanismene for hvordan technetium oppfører seg i det marine miljø. Vi har sett en sterk økning i oppkonsentrasjonen i visse organismer. Derfor er avgjørelsen viktig for kystnasjonen Norge som er avhengig av et rent og rikt hav, sier Strand.