Selv om regjeringen tidligere i år nedsatte en ny kommisjon, som skal utrede forholdet mellom stat og kirke, vil ikke Kirkemøtet vente på konklusjonene, som legges frem i 2005. Allerede neste år vil Kirkemøtet debattere en utredning om Den norske kirkes egen selvforståelse. I løpet av et par år skal Kirken også utrede hvordan den kan få samlet sin økonomi på egne hender, og hvordan Kirkens arbeidsgiveransvar skal organiseres.

— Utredningen av nye reformer i Kirken kan utmerket godt skje uavhengig av hvordan det fremtidige forholdet mellom stat og kirke blir. Men vi ønsker en god dialog med stat/kirke-utvalget. Vi opplever også en sterk vilje til reformer og forandringer innad i Kirken, sier Ådne Berge. Han leder Kirkens egen styringsgruppe for kirke/stat-reformer.

Kirkemøtet hadde ingen alvorlige motforestillinger mot styringsgruppens nye utspill.