OLAV GARVIK

Den lugubre virksomheten som er rullet opp i forbindelse med T5PC-skandalen har gjort et sterkt inntrykk også på Kjell Magne Bondevik. Den har avdekket en økende og ytterst tvilsom gamblerkultur som på langt nær er regulert godt nok gjennom dagens lovverk.

— Vi har etter hvert fått veldig mange spill som har resultert i dype personlige tragedier. Folk lar seg dessverre lett lure. Fra regjeringens side er vi derfor nødt til å gå mer aktivt til verks for bedre å lovregulere den del av virksomheten som ligger i gråsonen mellom de klart ulovlige pyramidespillene og nettverkssalg, sier statsminister Bondevik til Bergens Tidende.

I første omgang er det Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet som arbeider med et nytt lovverk.

Bondevik har fortsatt tro på at det skal la seg gjøre å la Norsk Tipping få monopol på de tradisjonelle spilleautomatene, slik regjeringen har vedtatt, men som ESA har motsatt seg.

— Vi har anket avgjørelsen, men må vurdere alternativer til en ren monopolordning, sier han.

Honnør til Frp

Statsministeren er som alle andre i regjeringspartiene lettet over at det i høst gikk så pass smertefritt å få vedtatt statsbudsjettet.

— Jeg konstaterer nå at samarbeidsregjeringen har lykkes i å få vedtatt alle sine budsjetter, selv om vi er en mindretallsregjering. Vi har heldigvis greid å manøvrere med støtte fra ulike kanter, til og med fra SV, sier Bondevik.

Han berømmer Fremskrittspartiet for å ha opptrådt «ryddig og ansvarlig», som han sier. Men dette innvarsler ikke et nærmere og fastere samarbeid med Carl I. Hagens flokk generelt, sier han og fortsetter:

— Stemningen skifter veldig fort, og det er ikke så lenge siden vi ble skjelt ut.

— Blir det enklere, tror du, å forholde seg til Frp når Hagen er gått fra borde?

— Det vil jeg ikke spekulere i.

— Savner du Senterpartiet som regjeringspartner?

— Ja, i en del saker ville det ha vært positivt å ha hatt det med på laget. Det gjelder ikke minst i distriktspolitiske spørsmål. Men jeg synes samtidig at partiet har endret kurs i økonomisk politikk og i deler av utenrikspolitikken. Det er nok også gjort for å tilpasse seg det regjeringsalternativet som Sp ønsker å være en del av, fortsetter han.

En milepæl

Kjell Magne Bondevik ivrer etter å nevne en interessant milepæl: Hvis regjeringen får sitte frem til valget neste år, vil dette være den første regjering på 36 år som har fungert uavbrutt en hel stortingsperiode - med samme statsminister og med de samme partiene som deltakere!

— Hvorfor har du ikke skiftet ut flere statsråder? Enkelte sitter åpenbart på overtid?

— Jeg har ikke sett noen grunn til å endre mer enn det som er gjort. Det viser vel bare at jeg har et slitesterkt mannskap, sier han spørrende.

- Bra portrett av Valgerd

— Hvordan vurderer du boken om Valgerd Svarstad Haugland?

— Alt i alt er det et bra portrett av henne. Det er i stor grad dekkende. Det eneste nye for meg var at to nære slektninger spilte en så sentral rolle ved partidannelsen og den første stortingsnominasjonen.

— Hun viser en tydelig sårhet over at du som statsminister har tatt glansen av henne som partileder?

— Jeg har ingen ytterligere kommentar til det. Vi har snakket ut om dette, og jeg kan forsikre at jeg hadde ikke gått med på å stille som statsministerkandidat hvis ikke hun hadde ønsket det., sier Kjell Magne Bondevik.

TILTAK I VENTE: Statsminister Kjell Magne Bondevik vil demme opp mot uheldige utslag av spillekulturen.