Det er de nye tiltakene for å komme tvangsekteskap til livs som skaper reaksjoner etter hvert som de blir godt nok kjent.

Arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (A) har etter press fra SV riktignok lagt til side kravet om aldersgrense på 21 år for å gifte seg med en person fra et annet land. Til gjengjeld har partiet godtatt at vedkommende som henter ektefelle utenlands må tjene minst 200.000 kroner i året.

På denne måten håper regjeringspartiene at antall tvangsekteskap skal gå drastisk ned.

- SV må ha sovet

— Dette er hårreisende, for en slik ordning vil ramme mange tusen mennesker helt urimelig. De fleste studenter tjener mye mindre enn dette. Det samme gjelder en god del trygdede. SV må sannelig ha sovet i timen når det har kunnet gå med på noe slikt, sier Lars-Henrik Michelsen som er leder i Norges Unge Venstre.

Han minner om at over 1,4 millioner nordmenn har mindre enn 200.000 kroner i årsinntekt.

Han mener at statsråden fra Arbeiderpartiet er blitt så opptatt av symbolpolitikk for å begrense innvandringen at han med åpne øyne gir sivile rettigheter på båten. Michelsen ser i realiteten liten forskjell mellom Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets innvandringspolitikk.

Jente fra Bosnia?

— Ønsker du ikke noen som helst tiltak mot tvangsekteskap?

— Jo, selvsagt, og det trengs ikke bare ett, men en rekke tiltak. I denne forbindelse vil jeg likevel advare sterkt mot å fastsette en inntektsgrense. Det vil føre helt galt av sted. Hvis jeg selv skulle forelske meg i en jente fra Bosnia, og få lyst til å gifte meg med henne, ville jeg få store problemer med å få henne hit, sier ungdomspolitikeren og studenten Lars-Henrik Michelsen.

Varsler unntak

SVs innvandringspolitiske talsmann, Rolf Reikvam, avfeier langt på vei de ungdommelige advarsler:

— Inntektsgrensen er en del av et kompromiss. Når vi nå skal utforme regelverket mer i detalj, må vi selvsagt ta hensyn til visse grupper, som for eksempel studenter. Det vil være litt galt hvis noen skal bli nektet å gifte seg før de er 26 år og kommer i fast arbeid, sier Reikvam.

— Er det i det hele tatt nødvendig å ha noen inntektsgrense for å hente en ektefelle til Norge?

— Nei, jeg ser egentlig ingen god grunn til å ha det. Men SV har sagt ja, for det er som nevnt et kompromiss vi har inngått. Det gjenstår mye arbeid med å utforme det endelige lovverket som vil tre i kraft først i 2009, sier stortingsrepresentant Rolf Reikvam.

«URIMELIG»: Bjarne Håkon Hanssens forslag vil ramme mange tusen mennesker helt urimelig, sier leder i Norges Unge Venstre, Lars-Henrik Michelsen, som minner om at over 1,4 millioner nordmenn har mindre enn 200.000 kroner i årsinntekt. ARKIVFOTO: KNUT STRAND