• Området rundt Fjelltunveien var definert som rasfarlig, sier geolog Lars Harald Blikra.

Møre og Romsdal er ett av landets mest ras— og skredutsatte fylker, og så sent som for to år siden gjennomførte Fylkesmannen en totalkartlegging av alle skred- og flomutsatte områder i fylket, skriver Aftenposten.no.

- Faren øker

— Det er helt klart at forandringene i været vil påvirke stabiliteten ute i naturen, noe som vil øke faren for ras, skred og flom, sier fylkesmann Ottar Befring til Aftenposten.no.

Mellom 50 og 100 kubikkmeter stein presset på bakfra og fikk de to nederste etasjene i Fjelltunveien 31 til å kollapse. Byggingen av boligblokken startet i 2002, og den ble godkjent for innflytting så sent som i februar 2004.

— I Ålesund kommunes reguleringsplan fra 1991 ble disse tomtene godkjent for boligformål. Det er et tankekors at en reguleringsplan er gyldig helt til neste gang det lages en ny reguleringsplan, og i denne perioden risikerer man ikke å fange opp for eksempel naturskapte forandringer, sier Ottar Befring.

- Et stort ras

— Dette er et uvanlig stort ras, sier geolog Lars Harald Blikra hos Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Han sier at ras i denne typen fjell ikke er uvanlig, men at dette raset er overraskende stort.

Den dominerende bergarten på Sunnmøre – og også i Ålesund – er gneis. Det er også det fjellet bak boligblokken som i Fjelltunvegen består av.

— Gneis er en sterk bergart, men den er lagdelt med porøse lag og sprekker. Når det raser ut slik som her, glir en del av fjellet på et mykere sjikt. Dette kan sammenlignes med det som skjer ved et snøskred, og er vanlig når det gjelder gneis. Likevel er dette et veldig stort ras, sier Blikra.

- Utviklet over tid

Geologen sier at raset må ha utviklet seg over tid, og at det kan være tilfeldig at det gikk akkurat nå.

— Vann i sprekker og svingninger i temperaturen, som vi har hatt i det siste, kan ha vært medvikende årsak til raset, sier han.

Temperaturen i Ålesund har variert mellom syv-åtte minusgrader på natten til plussgrader på dagtid den siste tiden.

NGU har ansvaret for kartlegging av berggrunn på nasjonalt nivå, og er plassert i Trondheim.

Berggrunnen i Ålesund er ikke kartlagt i detalj, men NGU har definert området rundt Fjelltunveien i Ålesund som rasfarlig.

Kommunen har ansvaret for godkjenning av de enkelte byggeprosjektene, også nårt det gjelder kartlegging og sikring av berggrunn.

www.skrednett.no kan du selv se hvor ekspertene frykter at det kan gå skred i fremtiden.

Ekornesvåg, Svein Ove