• Vi har tillit til at landsmøterepresentantene ser hva som er Redningsselskapets beste, sier Jan Michelsen, talsmann for skipsreder Petter C. G. Sundt.

Han er ikke i tvil om hva det er.

— Det er at Lars Hellandsjø og hans styre får fortsette. Vi har 100 prosent tillit til det arbeidet han og hans styre har tatt fatt på, understreker Michelsen.

Da det stormet som verst i fjor høst, truet Sundt å trekke tilbake en gave på noen og tjue millioner kroner til en ny redningsskøyte.

— Denne gaven står vi ved, men blir det mer bråk, rygger både vi og andre store givere ut for godt, sier Michelsen.

Etter det ekstraordinære landsmøtet i selskapet, krevde Petter C. G. Sundt å få en skriftlig forsikring om at det nå ville bli ro.

— Vi mottok et brev fra landsrådets leder, Niels-Christian Bang, der han garanterte at stridsøksen var gravlagt, og at alle krefter nå trakk i samme retning. Vi regner med at både Bang og landsrådet står ved dette løftet, sier Michelsen.

Niels-Christian Bang vedgår at han sendte et slikt brev.

— På det tidspunktet hadde landsrådet og sentralstyret en forsonende stemning. Ting har endret seg siden da, men jeg vil understreke at det ikke er vi som ønsker Gunnar Knutsen, som bryter freden, sier landsrådslederen.