Fylkesstyret i Hordaland Arbeiderparti var enstemmig i sin relativt milde kritikk av Grete Knudsen, for hennes håndtering av dypvannsdokken på Haakonsvern.

Hett møte

Røde og med striper av svette i ansiktet kom medlemmene av fylkesstyret ut fra møterommet i Folkets Hus etter et vel to timer langt møte.

Grete Knudsen-saken var en av flere saker på dagsordenen.

Over for Bergens Tidende understreket flere av partimedlemmene at det var heten, og ikke diskusjonen som hadde slått dem ut.

— Det tar litt tid når vi skal bli enige om formuleringer i møte, men det var ingen harde fronter, sier en av deltakerne.

Holdningen i fylkesstyret er at kritikken mot Grete Knudsen er overdimensjonert.

— Denne saken har tatt helt av i forhold til hva som var Gretes rolle da saken om dokken på Haakonsvern var oppe. Hennes spørsmål i sentralstyret påvirket overhodet ikke utfallet av saken. Men det er kritikkverdig at hun i sentralstyret stilte spørsmål som sådde tvil om vedtaket som var gjort i fylkesstyret, sier Ranveig Frøiland.

Grete Knudsen har unnlatt å fortelle både sentralstyret og fylkesstyret om sin tilknytning til Mjellem-kjøperen Carl Fredrik Seim. Han hadde store økonomiske interesser av at fregattdokken ikke ble bygget på Haakonsvern. Hordaland Arbeiderparti ivret på sin side sterkt for å få dypvannsdokken til Haakonsvern.

Vil ha etiske retningslinjer

  • Når et sentralstyremedlem sår tvil om det klare vedtaket vi har gjort, så er det kritikkverdig. Alle som er medlem av en organisasjon vet hva som er det viktige for organisasjonen, det får noen konsekvenser å gå imot. Men at Grete Knudsen er medlem i sentralstyret noen måneder til er helt greit, mener Frøiland.

Hun vil overhodet ikke begi seg inn på noen spekulasjoner om saken kunne fått følger for Knudsen dersom hun ønsket gjenvalg.

Fylkesstyret vil ikke, som partilaget i Bergen, karakterisere Grete Knudsen som illojal. Men Frøiland vil heller ikke kritisere Arbeiderpartiet i Bergen for sitt vedtak.

— Et partilag får gjøre som det selv vil. For oss er det viktigste at vi har fått dokken på Haakonsvern, sier Frøiland, som skulle snakke med Grete Knudsen i går kveld. Frøiland har ikke snakket med Knudsen etter at saken ble kjent.

— Jeg aner ingenting om den rollen hun har i forhold til Carl Fredrik Seim.

For fylkesstyret er det ikke aktuelt å bringe saken inn for sentralstyret.

— Men det er gode grunner for å lage noen etiske retningslinjer, siden det er blitt så vanlig at folk går fra politikken til konsulentjobber og andre jobber, sier Frøiland.

Avventende partiledelse

Partisekretær Martin Kolberg i Arbeiderpartiet avventer utfallet av diskusjonen i fylket før det eventuelt blir aktuelt å sette saken på sentralstyrets dagsorden.

— Jeg vil ikke kommentere om dette er en sak for sentralstyret. Først og fremst er dette en sak mellom Arbeiderpartiet i Bergen, Hordaland Arbeiderparti og Grete Knudsen, sier Kolberg.