Mindre enn annenhver nordmann merker noe særlig til global oppvarming der de selv bor. Det plasserer Norge i bunnsjiktet i en ny, verdensomspennende undersøkelse.

Gallup har spurt 60.000 personer i 57 land om de mener global oppvarming har en alvorlig effekt i området der de selv bor. Over fire av ti nordmenn svarer nei.

Bare på Island og i Tyskland og Russland er det flere som ikke merker den globale oppvarmingen.

Stor frykt i Hellas

I Hellas svarer over ni av ti bekreftende. Også ellers i Sør-Europa er bekymringen stor: 83 prosent av spanjolene, 77 prosent av italienerne og 73 prosent av franskmennene ser klare tegn på global oppvarming.

— Som forventet, mener Helge Drange, forskningsleder ved Nansen- og Bjerknessenteret i Bergen.

Han viser til at det nettopp er i Sør-Europa og rundt Middelhavet at forskerne forventer de største konsekvensene i vår del av verden.

— Det ser vi til dels allerede nå, med redusert nedbør og økt temperatur, som på sommerstid fører til flere hetebølger, sier Drange.

Vi tror det vi ser

Han antar at grekerne som har svart har hatt de mange alvorlige skogbrannene i fjor friskt i minne. Det samme gjelder for hetebølgen i Frankrike og Italia sommeren 2003, der rundt 35.000 omkom.

— Dette er alvorlige hendelser, men det er samtidig umulig å si at dette skyldes menneskeskapte klimaendringer. Det var jo skogbranner og hetebølger før i tiden også. Men sånn er jo vi mennesker, vi forholder oss til det vi ser, sier Drange.

At nordmenn scorer såpass lavt, kan derfor ha sammenheng med at vi her til lands ikke har opplevd de store katastrofene så langt.

— Jeg tror vestlendingene er de i Norge som i størst grad har svart bekreftende, på grunn av betydelig grad av økt nedbør høst og vinter. På samme måte har sikkert de som er skiinteresserte på Østlandet tenkt på skiforholdene i Nordmarka når de har svart, sier han.

- Har ikke skylden for alt

Totalt sett svarer to tredeler av de spurte at de ser alvorlig effekt av global oppvarming der de selv bor.

— Det er et for høyt tall i forhold til det man kan slå fast fra observasjoner. Det er ikke slik at enhver uvanlig hendelse kan kobles til klimaendringer.

— Skyldes de høye tallene et «klimahysteri»?

— Det er nok lett for både journalister og oss alle å dra for raske slutninger. Jeg vil ikke kalle det hysteri - men noen sikkert vil gjøre det, sier Drange.

Synspunkter? Diskuter saken her!

KLIMAENDRINGER? Nordmenn er blant dem som mener de merker minst til konsekvensene av global oppvarming. Her fra Mississippi under orkanen Katrina, som førte til store ødeleggelser i særlig Louisiana og Mississippi i august 2005. FOTO: AP/SCANPIX
I OVERKANT: Klimaforsker Helge Drange mener det er i overkant at to av tre sier de merker global oppvarming. - Enhver uvanlig værhendelse kan ikke kobles til klimaendringer, sier han. ARKIVFOTO: BERGENS TIDENDE