— Vi har planlagt økt beredskap i vår etat over lengre tid med sikte på at det kunne bli totalforbud. Forbudet mot import fra Frankrike skal vi kunne håndtere greit, sier Fredriksen til NTB.

Politibistand Han sier situasjonen vil endre seg dramatisk dersom det skulle bli snakk om et totalforbud av klovdyr og klovdyrprodukter fra alle land i EU-/EØS-området.

— Et totalforbud ville fått helt andre konsekvenser. Vi har planlagt økt beredskap og vil ha nok kapasitet den første tiden. Men det er mulig at vi på lengre sikt måtte bedt politiet om bistand hvis det skulle trekke ut, sier Fredriksen.

Han påpeker at det er umulig å stenge grensene helt.

— Ved flyplassene og ferjestedene har vi relativt god oversikt. Den store utfordringen ved et totalforbud blir grensen til Sverige. Vi kan ikke stoppe alle, da ville det bli kø helt ned på kontinentet. Men distriktsdirektørene i Østfold, Hedmark og Oppland har forberedt seg spesielt, sier Fredriksen.

Utvidet kontroll Så lenge forbudet gjelder Frankrike mener Fredriksen at det viktigste kontrollstedet blir Oslo Lufthavn Gardermoen.

— Jeg ser for meg at det blir mest aktuelt med utvidede kontroller på Gardermoen. Vi kommer uansett til å stille flere spørsmål om hvor de har vært og sjekke hva de har i bagasjen, sier Fredriksen.

Han håper også at de reisende tar ansvar for hva de bringer inn i landet.

— Jeg håper de reisende er seg sitt ansvar bevisst. Det blir svært viktig med god informasjon til publikum, understreker Fredriksen.

NTB