I sin redegjørelse for Stortinget om legedekningen i Afghanistan torsdag gjorde forsvarsministeren det klart at de norske styrkene har måttet legge begrensninger på sine operasjoner fordi de har manglet tilstrekkelig sanitetskapasitet.

– Det har vært tilfeller der man har måttet kansellere oppdrag fordi lege ikke har vært tilgjengelig, sa Strøm-Erichsen.

Forsvarsministeren tilbakeviste torsdag kritikken fra opposisjonen om at hun ikke skal ha holdt Stortinget informert om legemangelen i Afghanistan.

Informerte om legemangel

I sin redegjørelse sa Strøm-Erichsen at hun har informert Stortinget løpende om de norske styrkebidragene, inkludert sikkerhetssituasjonen og de utfordringene de norske soldatene står overfor.

– I den utvidede utenrikskomiteen 4. oktober sa jeg også at legesituasjonen i Afghanistan til tider er ganske prekær, og at vi på det tidspunktet ikke klarte å oppfylle den sanitetskapasiteten som vi ønsker i Maimana, sa Strøm-Erichsen.

Hun la til at hun i den anledning viste til et samarbeid med sykehus for å forbedre rekrutteringen, men gjorde det klart at det ville ta noe tid før den nye ordningen ville komme på plass.

— Helikoptre viktigst

Ifølge forsvarsministeren er tilførselen av tre norske helikoptre til basen i Maimana tidlig neste år det viktigste tiltaket for å forbedre sanitetskapasiteten hos norske styrker i Afghanistan.

I sin redegjørelse for Stortinget torsdag fastslo forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) at sikkerhetssituasjonen i Nord-Afghanistan har forverret seg det siste halvåret, samtidig som det norske styrkenærværet i Maimana er økt. Dette tilsier at det nå er økende behov for bedre sanitetskapasitet.

– Det viktigste tiltaket i denne sammenheng vil være tilførselen av tre norske helikoptre til basen i Maimana tidlig neste år. Dette vil i betydelig grad forbedre evakueringsberedskapen og redusere transporttiden tilbake til sykehuset i Mazar-i-Sharif, sa Strøm-Erichsen.

Se debatten direkte på NRK Stortinget (ekstern lenke)

Cornelius Poppe