Statsministeren er på offisielt besøk i Serbia, og valgte å vente i flere timer før han ville svare på spørsmål om Valla-boken i dag. Og da han først snakket, var det ikke stort han ville si.

— Vi har ikke hatt noe kontakt etter at hun gikk av, sa Stoltenberg på den imporivserte pressekonferansen.

Slik forløp seansen:

— Gerd-Liv Valla beskriver et veldig intenst forhold mellom dere. Blant annet at du skal ha skreket til henne på telefonen. Hvordan kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen?

— Dette er Gerd-Liv Vallas versjon. Jeg kommer ikke til å gå inn og diskutere påstander om hva jeg skal ha sagt i personlige samtaler med henne over flere år. Det tror jeg ikke tjener noen hensikt.

— Hva slags forhold har du til henne i dag?

— Jeg har ikke hatt noe kontakt med henne etter at hun gikk av. Jeg har sendt blomster og en hilsen da hun gikk av som medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet, og også ved et par andre anledninger. Men jeg har ikke hatt noen kontakt med henne siden hun gikk av.

— Hva synes du om at hun kommer med bok?

— Gerd-Liv Valla må få lov til å skrive bok. Og jeg har ikke lest boken. Jeg er i Beograd og har ikke fått fulgt så nøye med på hva som er skrevet om den heller. Men jeg har i hvert fall fått med meg såpass som at det er hennes versjon. Jeg kommer ikke til å gå inn i noen diskusjon om hva hun sier, eller påstår at jeg har sagt i samtaler som vi har hatt, og som jeg opplever som personlige samtaler over mange år.

— Men hva tenker du om at hun gjør det?

— Jeg tenker at det er hennes bok, at det er hennes versjon. Og ut over det kommer ikke jeg til å gå inn i noen diskusjon med henne.

— Kommer du til å lese boka?

— Ja, det regner jeg med at jeg kommer til å gjøre.

— Er dette en sak som kommer til å få konsekvenser videre i Arbeiderpartiet? Det har vært spekulert tidligere om fraksjoner og grupper som støtter den ene eller den andre?

— Nei. I utgangspunktet var dette en personalsak i LO. Så ble det etter hvert en større sak i LO. Men det har jo vært en sak som LO har måttet håndtere. LO valgte å sette ned en granskings- eller undersøkelseskommisjon. Og det var jo på grunnlag av det utvalget som LO nedsatte at Gerd-Liv Valla valgte å trekke seg. I utpangspunktet var det en sak i LO, som utviklet seg til en større sak i LO - men ikke en sak som Arbeiderpartiet eller jeg som partileder eller jeg som statsminister bør, eller skal, gå inn i.

— Hva er grunnen til at du ikke har hatt noen kontakt med Gerd-Liv Valla etter at hun gikk av?

— At hun ikke har svart på mine henvendelser. Det får jo Gerd-Liv Valla selv svare på. Jeg har ikke tenkt å diskutere denne type ting offentlig med henne. Jeg har tatt kontakt med henne ved et par anledninger, både da hun gikk av (som LO-leder, red. anm.) og da hun gikk av som sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet. Jeg har ikke tenkt å spekulere noe mer i hvorfor hun ikke har tatt kontakt.

FORFATTER: Gerd-Liv Valla lanserte boken sin i dag.
Poppe, Cornelius
TAUS: Jens Stoltenberg vil ikke si noe om sine samtaler med Gerd-Liv Valla.