— Jeg har sagt at det er en belastning å være medlem av dette partiet. Jeg vurderer, og har vurdert lenge å melde meg ut av partiet, men jeg har ikke gjort det rent faktisk, sier Danielsen til NRK.

Han vurderer å gå til rettssak mot Frp hvis han er blitt strøket fra medlemslistene.

— Det grunnlaget de har er jo åpenbart uholdbart, sier Danielsen.

Brevvekslingen mellom advokat Per Danielsen, bror av Dag Danielsen, og Frp har den siste tiden hatt en svært krass tone.

— I vårt brev viser vi til at Per Danielsen åpenbart ikke lenger ønsker å være medlem i Frp, skriver partiet i en pressemelding, og viser til et brev fra Danielsen der han skriver at han "ser fram til å komme ut av ditt" - altså Hagens - "redselskabinett - på den ene eller andre måten".

— Vi har tolket hans brev til oss som en utmelding av partiet, og strøket ham fra våre medlemslister, heter det i pressemeldingen. NTB