Det slår det europeiske politietEuropolfast i sin nyeste rapport The EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA), som ble publisert i dag. Rapporten regnes som den årlige trusselvurderingen av alvorlig organisert kriminalitet i Europa, skriver Aftenposten.

Denne gangen har Europol gjennomført den mest detaljerte studien noen gang foretatt av sitt slag. Der slår de fast at at det nå er 3600 aktive organiserte kriminelle grupper i Europa.

Fortsatt er narkotikahandel den mest aktive og dynamiske organiserte kriminaliteten i Europa. Ifølge Europol oppererer 30 prosent av de identifiserte organiserte gruppene i narkomarkedet

Men de mener også nye endringer og trender innenfor organisert kriminalitet nå viser seg i kjølvannet av den økonomiske krisen og ikke minst gjennom Internett.

Maksimerer profitt

Dette gjør at den organiserte kriminaliteten endre seg og at gruppene bak jobber i stadig større nettverk, deler på ledelsen og har et fleksibelt hirarki av internasjonale forgreninger, skriver Aftenposten.

CYBERKRIM: Fra Europols senter for datakriminalitet i Haag.
SCANPIX

Gruppene er ofte er i stand til å operere i flere land og innenfor flere deler av den kriminelle skalaen.

— Gruppene er ikke lenger definert av nasjonalitet eller fordypning i ett kriminelt område, men opererer på internasjonal basis med en businessmodell som skal maksimere profitt og minimere risikoen. De er selve symbolet på vårt nye globaliserte samfunn, sier Rob Wainwright, direktør i Europol.

Basert på sin trusselvurdering har Europol identifisert syv kriminalitetsområder de mener EU-landene må konsentrere seg om og ta tak i fort:

  • Tilrettelegging av ulovlig innvandring
  • Menneskehandel
  • Falske varer som kan påvirke helse og sikkerhet
  • Svindel
  • Syntetiske stoffer og narkotikahandelen
  • Cyberkriminalitet
  • Hvitvasking

Flere falske produkter

Ifølge Europol fører den økonomiske krisen i Europa og endrede forbruksmønster til at utviklingen i kriminaliteten går raskere. For eksempel har omsetningen av falske, billigere mat- og kosmetikk- og medisinprodukter skutt fart i tillegg til den mer tradisjonelle organiserte forfalskingen av dyre merkeprodukter.

I rapporten slås det også fast at kampen mot organisert kriminalitet har store konsekvenser for EUs evne til å sikre en effektiv økonomisk fremgang.

Omfattende svarte markeder og svindel gjør at organiserte kriminelle grupper snyter europeiske stater for milliarder av kroner i tapte skatteinntekter og fortjeneste, ifølge Europol.

— Sterkere tiltak er nødvendig i EU for å hindre disse kriminelle aktivitetene og beskytte vår økonomiske base, sier Rob Wainwright, direktør for Europol.

Det slås også fast at Internett er en viktig driver for kriminell aktivitet. Gjennom å få tilgang til en større gruppe ofre og lettere skjule aktivitetene, kan organiserte kriminelle gjennomføre flere handlinger over en kortere periode enn før, slår Europol fast.