De dramatiske avsløringene av barnevernet i Hordaland var tema i Stortingets spørretime onsdag. Barneminister Anniken Huitfeldt sa hun har full kontroll med situasjonen.

— Det er oppsiktsvekkende at hun hevde det. Sakene som BT har avslørt de senere ukene viser jo at hun nettopp ikkehar kontroll, sier Høyre-leder Erna Solberg til bt.no.

Huitfeldt sa at saken omkring dødsfallet i Odda vil bli grundig gjennomgått i departementet. Hva som kommer ut av det er for tidlig å si, men statsråden vil i alle fall styrke tilsynet med barnevernsinstitusjonene.

Mobiltelefon Hun vil også se på regelverket for hvilke rettigheter barn har, sett i forhold til hvilken autoritet myndighetspersoner kan utøve.

Både i stortingssalen, og i Vandrehallen etterpå, nevnte hun eksempelet med mobiltelefon.

— Dersom det viser seg at et barn på institusjonen bruker sin mobiltelefon til å bestille eller formidle narkotika, er det innlysende at vi har rett til å frata dette barnet telefonen, sa hun.

Barne- og likestillingsministeren la ikke skjul på at det er anledning til å bruke tvang mot barn i institusjon, slik foreldre også kan gjøre med egne barn i familien.

Skylder på andre

Både Høyre, Frp og KrF tok opp kritiske sider ved barnevernet i sine spørsmål, men svarene var stort sett avvisende.

Særlig Frp fikk gjennomgår, fordi dette partiet i sitt budsjett ville kutte 100 millioner i tilskudd til det statlige barnevernet.

Men også Høyre og KrF som satt i den forrige regjeringen, fikk ansvar for at situasjonen var vanskelig.

— BUF-etaten var underfinansiert da vi overtok.

Huitfeldt svarte ikke på en oppfordring om å legge frem en stortingsmelding, eller på en annen måte gi Stortinget en grundig redegjørelse for situasjonen. På gangen etterpå sa hun til BT at tiden frem til denne stortingsperioden slutter er knapp, for å skrive en melding.

— Men jeg sier ikke at jeg avviser det, la hun til.

Hva synes du om forholdene i barnevernet? Si din mening her.

MORTEN HOLM/SCANPIX