En samlet opposisjon på Stortinget anklager statsråd Helga Pedersen for å ha holdt tilbake opplysningen om at hun allerede for tre år siden fikk vite at det forliste skipet inneholdt miljøfarlige stoffer.

Alt på bordet Men statsråden sier tirsdag at hun har lagt frem alt som har vært kjent for henne:

– Jeg har lagt alle opplysninger på bordet som jeg har hatt tilgang til, sier Pedersen til NRK.

Hun framholder at de opplysningene som opposisjonspartiene nå beskylder henne for å ha holdt tilbake, ble Bondeviks-regjeringen gjort kjent med allerede 2004.

– Men disse mistankene har aldri blitt dokumentert, sa Pedersen til NTB mandag kveld.

Kritikkverdig Lederen i Stortingets miljøkomité, Gunnar Kvassheim (V) mener statsråd Helga Pedersen har håndtert saken kritikkverdig, og at hun har hatt andre opplysninger i saken enn tidligere regjeringer hadde:

– Rapporten som Helga Pedersen oversendte Kystverket i 2006 indikerte at det kunne være fare for miljøet. Det er kritikkverdig at statsråden har sittet i to og et halvt år og ventet på at Kystverket skulle kvalitetssikre informasjon som indikerte at det kunne være miljøfarlig avfall om bord i Murmansk, sier Kvassheim til NRK.

Holm, Morten