• Vi erkjenner at det finnes en kategori veteraner fra internasjonal tjeneste som har fått psykiske skader, og som har falt mellom flere stoler.

Det sier statssekretær i Forsvarsdepartementet, Gunnar Heløe. Han bekrefter at regelverket ikke godt nok har fanget opp FN-veteraner med senskader.

— Dette har vært et vanskelig punkt. De gjeldende erstatningsreglene i staten krever en enkelthendelse, og det har rammet kategorien personell som sliter med psykiske langtidsskader. Dette er vi blitt mer og mer oppmerksomme på utover 90-tallet, mener Heløe.

Han tror de nye forskriftene til erstatningsregler kan bli sluttbehandlet i regjeringen tidlig i 2004. Deretter vil Statens Pensjonskasse bli overlatt behandlingen av sakene.

Heløe mener staten og Forsvaret har et moralsk ansvar for at veteraner fra internasjonal tjeneste får den hjelpen de trenger. Han sier Forsvaret har et nært samarbeid med det sivile helsevesenet, og vil være med i et nytt samarbeid knyttet til det nasjonale kompetansesenteret om vold og traumer.