– Det er helt sikkert fugleinfluensa i Norge allerede. Trolig var influensaen her i fjor også, sier generalsekretær Morten Ree i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) til NTB.

I løpet av de kommende ukene vil millioner av trekkfugler returnere til Norge. Det er hovedsakelig gjess og vadefugler som svaner, ender og traner man frykter kan få fugleinfluensa.

Fokuserer på tranen

– Det man virkelig har hatt fokus på, er tranen. Den kommer innover Norge i april. Den mellomlander på den tyske øya Rügen i Østersjøen, der det ble gjort funn av H5N1-viruset i februar, og i Hornborgasjøen i Sverige, sier Ree.

I Sverige er det nå 13.000 traner som sprer seg utover i landet og til Norge og Finland. Blant annet kommer det et tusentall traner til Midt-Norge i disse dager. Det ble gjort observasjon av traner i Nord-Trøndelag tirsdag.

I Hornborgasjøen er det ikke påvist fugleinfluensa, men hundretusener av fugler kommer hit, og svenskene overvåker tranene nøye.

På Veterinærinstituttet hadde de onsdag en død trane på bordet, men ifølge forsker Bjørnar Ytrehus i Veterinærinstituttet har den trolig kollidert med en bil eller kraftledning.

Hvis det ikke blir gjort funn av fugleinfluensa i Hornborgasjøen, så er vi relativt trygge, sier Bjørnar Ytrehus.

Krysser Norge

– Vi er interessert i svaner. Det har vært sangsvaner involvert i mange av tilfellene i Europa. De kan trekke nordover fra Nordsjøområdet og fra Storbritannia over Norge, sier Ytrehus til NTB.

De aktuelle svanene er på vei i disse dager. De fleste sangsvanene fra Skottland drar til Island. Men en liten andel hekker i Finland, Russland og i nordlige Skandinavia. De drar langs norskekysten og over Norge til Russland.

– Vi venter også med spenning på musvåk fra Danmark, som det er gjort positive funn på. Den slår seg med på Østlandet og Sørlandet. I tillegg er det endene. Fra Sverige, Danmark og Tyskland er det spesielt to arter som er blitt smittet, det er bergand og toppand, opplyser Ytrehus.

Fra Østersjøen som stadig har tilfeller av fugleinfluensa, dra endene opp til Nord-Norge. Fuglene kommer når isen forsvinner på vannene. Fra Nordsjøen utenfor kysten av Nederland og Tyskland slår endene seg ned på Sørlandet og oppover mot Nordland.

Knoppsvanen

Ifølge generalsekretær Morten Ree i ornitologforeningen er det i Norge allerede trolig en og annen knoppsvane som har sykdommen. I tillegg kan ender, som toppender og stokkender, være rammet av viruset. Knoppsvanen er ikke en trekkfugl, men den forflytter seg avhengig av vær og mat. Når det er strenge vintrer kan den dra sørover til Danmark og Tyskland.

– Der har de sikkert vært i kontakt med danske og tyske knoppsvaner, i hvert fall de yngre svanene, sier Morten Ree.

I FLUKT: Traner ved Hornborgarsjøn i Sverige tidligere denne måneden.
Hasse Sjögren / SCANPIX