Torsdag kveld ble Nordbybråten transittmottak i Våler i Østfold angrepet av 40 til 50 tsjetsjenske menn. 23 personer ble sendt til sykehus og legevakt etter angrepet, med brudd— og stikkskader.

— Dette er den alvorligste hendelsen som noensinne har skjedd på et norsk asylmottak, sier Agnar Kaarbø, kommunikasjonsdirektør i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Les mer på Aftenposten.no.

Et enkelttilfelle - Vi har fått opplysninger om at det har vært et angrep på mottaket. Det er noe vi ser alvorlig svært alvorlig på. Men jeg må understreke at dette er et enkelttilfelle. Vi har aldri opplevd noe lignende i Norge, sier Kaarbø til Aftenposten.no.

Når Aftenposten.no snakker med ham, er han på vei til Våler, og har derfor ikke oversikten over akkurat hva som har skjedd ved mottaket.

Senere fredag skal han i møte med politiet og mottakets ledelse for å finne ut hva som har gått galt.

— Vi kommer til å gå gjennom situasjonen på mottaket for å se om det er behov for å styrke bemanningen og tiltakene, sier Kaarbø.

- Søker jo beskyttelse i Norge Han kjenner til at det har vært uroligheter mellom ulike grupper på mottaket tidligere, men ikke så voldsomme som torsdag kveld.

— Da har vi satt inn ekstra sikkerhetsmannskaper, men jeg er ikke helt oppdatert på om disse vaktene har vært permanente eller midlertidige, sier kommunikasjonsdirektøren

Hans hovedfokus er at beboerne på transitmottaket skal føle seg trygge.

— De kommer jo hit til Norge fordi de søker beskyttelse. Dette er et frivillig bosted som skal være trygt. Vi tar sterk avstand fra denne typen reaksjoner, sier kommunikasjonsdirektøren.

Frustrerte naboer - Vil du karakterisere mottaket som et farlig sted?

— Nei, det er vanskelig å kommentere. Det er politiet som har ansvaret for sikkerheten til personer i Norge, om de er på et asylmottak eller ikke, sier Kaarbø.

Aftenposten skrev i mai om at naboene til Nordbybråten transittmottak lenge har vært svært frustrerte over stadige politiutrykninger, slåsskamper, branner, sykkeltyverier og innbrudd som er satt i forbindelse med beboerne på mottaket. De har følt seg overkjørt av UDI, som de mener overser deres formaninger.

— Hvis det er slik, har jeg forståelse for at det kan være krevende å ha mottaket tett opptil seg. Utfordringen med å drive asylmottak, er at vi er avhengige av et godt samarbeid med kommuner og lokalmiljø, poengterer han.