Anders Behring Breivik erkjenner drapene han er tiltalt for, men mener han ikke skal straffes.

— Jeg erkjenner handlingene, men ikke straffeskyld, og jeg påberoper meg nødrett, sa Breivik etter at statsadvokat Inga Bejer Engh hadde lest opp den omfattende tiltalen.

Selve opplesningen av alle de 77 drepte, samt de mange skadde, tok over en time.

Tidligere hadde Breivik erklært at han ikke annerkjente retten.

Pause

Breivik så ut til å følge med på tiltalen mens statsadvokaten leste opp navnene på de mange ofrene. Han fuktet leppene, men satt ellers stille og viste ikke synlige tegn på følelser.

De sakkyndige, som sitter få metre fra den tiltalte, fulgte nøye med på om Breivik reagerte på de grusomme beskrivelsene av drapene. Breiviks oppførsel i retten, og hans forklaring, vil være viktig når retten skal avgjøre om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Påtalemyndigheten har foreløpig lagt ned påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Men statsadvokaten har tatt uttrykkelig forbehold om at dette kan endres i løpet av saken.

Det betyr at påtalemyndigheten kan vurdere spørsmålet på nytt, og be om at Breivik dømmes til fengsel og forvaring, i stedet for behandling.

Etter opplesning av tiltalen tok retten en 20 minutters pause, før aktor begynner på sitt innledningsforedrag.

Skal studeres i ti uker

Presis klokken ni kom dommerne inn i salen, som er fylt til randen av norske og utenlandske journalister.

Seks minutter tidligere hadde den tiltalte, Anders Behring Breivik, tatt plass på tiltalebenken. Han løftet armen til hilsen da håndjernene ble fjernet.

Han vekslet noen ord med to av sine forsvarere, Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra, og gikk gjennom papirene på pulten.

Rett overfor Breivik sitter de fire rettspsykiatrisk sakkyndige.

Gjennom ti uker skal de studere hans forklaring, kroppsspråk og reaksjoner.

De sakkyndige, som er sterkt uenige om Breivik var psykotisk da han begikk terrorangrepet, småpratet i minuttene før retten ble satt.

Skuddsikkert glass er plassert mellom Breivik og tilhørerbenken bak ham.

Rettens administrator, Wenche Elisabeth Arntzen, åpnet med å gå gjennom hvem aktørene i saken er.

Breivik tok deretter ordet og slo fast at han ikke anerkjenner retten som en legitim dømmende makt.

Sier han er skribent

— Jeg anerkjenner ikke den norske rett fordi dere har fått mandatet av partier som støtter multikulturalisme. I tillegg er det kjent at du er venninne av Hanne Harlem, søster av Gro Harlem Brundtland, sa den tiltalte.

Arntzen spurte Breiviks forsvarer Geir Lippestad om dette var en generell innvending mot rettens habilitet og en generell habilitetsinnsigelse mot henne.

— Det er ikke en formell habilitetsinnsigelse, men en saksopplysning, svarte Lippestad.

— Jeg anerkjenner ikke retten, gjentok Breivik

Etter at Arntzen hadde bedt Breivik reise seg og oppgi sitt navn og alder, spurte hun om det stemte at Breivik står uten arbeid.

— Det stemmer ikke. Jeg er skribent, og jeg jobber fra fengselet, sa Breivik.