Ifølge Gro har det ikke vært opplagt for noen hvordan betalingen skulle håndteres.

– Det er jo helt tydelig at regelverk, informasjon, praksis og alt sammen ikke er det mest oversiktlige. Det er jo tydelig nå at det er ikke bare meg som har kommet i denne situasjonen, sier hun til NRK.

Brundtland og ektemannen Arne Olav reiste torsdag formiddag tilbake til Nice på den franske sørkysten, der ekteparet har bodd de siste årene.

– Ikke gjort noe galt Etter alt oppstyret rundt skattesaken og hofteoperasjonene har Gro varslet at hun vil melde flytting tilbake til Norge, samt selv ta regningen for operasjonene. Hun vil ikke gå med på at hun har gjort noe galt ved å la Norge ta regningen for operasjonene.

– Hvis det er et skjema som skal leveres, som ingen spør etter, og som andre pasienter heller ikke har opplevd å få spørsmål om – jeg har ikke hørt om dette før etterpå, det er poenget. Men dette får vi jo bare finne ut av, hva det er de ulike myndighetene nå kommer fram til – og hvordan det kan bli en ryddigere og oversiktligere situasjon i fremtiden, sier Gro Harlem Brundtland.

Privatliv Hun er ikke redd for at bråket den siste uken skal skade omdømmet hennes.

– Jeg har ikke plassert meg selv på en pidestall som andre så mener jeg blir revet ned fra. Dere i pressen må gjerne diskutere dette, men jeg er ikke en deltaker i den debatten. Det er ikke min sak, sier hun.

Gro Harlem Brundtland peker på at det er elleve år siden hun var statsminister, og hun har ønsket å ha mer privatliv.

– Men jeg har samtidig hatt en følelse av forpliktelse og ansvar til å bidra når FNs generalsekretær ber meg bidra, selv om jeg egentlig kunne tenkt meg å bare være privatperson.

Ingen konflikt med Brustad Hun kjenner seg ikke igjen i bildet av en konflikt mellom henne og helseminister Sylvia Brustad.

– Det har vært minst ti overskrifter og påstander i mediene den siste uka, men jeg har aldri vært verken kritisk eller rasende på den stakkars helseministeren. Hun sa det som er en selvfølge, og som jeg allerede hadde sagt i mediene. Dette er en illustrasjon på at folk ikke må tro alt de ser, særlig ikke overskrifter og rene påstander, avslutter Gro.

Brundtland og ektemannen Arne Olav reiste torsdag formiddag tilbake til Nice på den franske rivieraen, der ekteparet bor til daglig.