• Saken handlet i for stor grad om Tønnes personlige egenskaper, integritet og karakter uten at en kjente saken til bunns, sier medieforsker Svein Brurås.

Medieforskeren fra Universitetet i Bergen har sammen med Guri Hjeltnes og Henrik Syse laget rapporten om Tønnesaken.

— Vi kommer med ganske sterk kritikk, særlig av Dagbladets dekning, sier Brurås.

Han sier kommentarene i avisen har bidratt til å «lime Tønne tett til begreper som grådighet, juks og løgn uten at dette var tilstrekkelig dokumentert i Dagbladets dekning.»

Utvalget kritiserer Dagbladet for ikke å ha møtt Tønne ansikt til ansikt før saken ble skrevet. Sakstilfanget var svært komplekst, Tønne kjente ikke til alle sakens dokumenter og et møte ansikt til ansikt kunne etter utvalgets mening ha bidratt til å oppklare enkeltheter.

— Før Dagbladet trykket saken hadde avisen kun en samtale med Tønne på mobiltelefon, der han ikke fikk tilstrekkelig sjanse til imøtegåelse, sier Brurås.

Utvalget kritiserer også Dagbladet for overdimensjonering. De mener bruken av vignetten «Tønne-saken» bidro til å øke personbelastningen.

— Det skjer til tross for at mange av sakene ikke handlet om Tønnes forhold.

Dagbladet kritiseres og for manglende presisjon. En del klare fakta blandes sammen med en veldig upresis beskrivelse av tidligere hendelser.

— Alt blir samlet og mistenkeliggjort uten å se på om det faktisk var kritikkverdig.

Brurås sier dette først og fremst preget Dagbladets dekning, men utvalget er også kritiske til Dagens Næringsliv, Aftenposten og NRK, men da for enkeltstående saker.

— Den samlede mediedekningen gikk i en retning. Utvalget savner alternative vinklinger og synspunkter. Dekningen er preget av flokkmentalitet.

Utvalget kritiserer ikke Dagbladet for å ha skrevet om Tønne-saken. Det mener utvalget var høyst berettiget.

Rapporten til utvalget ble fremlagt på en pressekonferanse i Oslo i går. De som ønsker å lese hele rapporten må smøre seg med tålmodighet. Bergens Tidende fikk i går opplyst at Norsk Presseforbund først om to dager legger rapporten ut på nettet.