AV GURI GUNNES OPPEGÅRD

Frank Aarebrot er på kollisjonskurs med Balkan-ekspertene og nærmest roser Jagland for det han betegner som å kalle en spade for en spade.

— Jeg synes muligens det er uortodoks av en politiker å uttale seg slik, men jeg vil langt på vei forsvare det.

Aarebrot bruker Stavanger-ranet som eksempel på at kriminaliteten fra Kosovo brer seg ut over provinsens grenser.

— Det er en gjeng der nede som er til plage for store deler av verden.

— Synes du ikke det blir å generalisere over et helt folk?

— Normalt ville jeg blitt betenkt, men Kosovo er et særtilfelle. Spørsmålet er hvor lenge man skal gå rundt og være høflig, sier Aarebrot.

— Jeg vet Jagland har god dekning for å si det han gjør. Da spørs det om det ikke også er viktig å si det.