Høyesterett skal vurdere om straffen på ett år og tre måneders fengsel er riktig for tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard. Aktor krevde tidligere i torsdag at han fengsles i to og et halvt år.

Dette er identisk med påstanden til Klundseter i Eidsivating lagmannsrett, og dobbelt så mye som han ble dømt til i lagmannsretten, skriver Aftenposten.

— Den utmålte straffen er for lav, sa statsadvokat Thorbjørn Klundseter i sitt innlegg.

Nå er Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen i gang med sin prosedyre.

— Min klients syn er at ingen ting av dette her har skjedd, sa hun.

Larsen tok klart avstand fra aktors oppfatning om at 50 samleier må legges til grunn når Høyesterett skal fastsette riktig straff for den tidligere Vågå-ordføreren. Øygard sitter selv på tilhørerbenken i Høyesterett, sammen med sin hustru Reidun, som har støttet ham hele tiden.

- Har ikke vært i butikken på to år

Advokat Larsen pekte på at det er et skarpt skille mellom overgrep mot barn under 14 år, og over 14 år.

— Her skal det trekkes en skarp grense når det gjelder straffeutmålingen, sa Larsen, og viste til at Øygard ble frifunnet for det tiltalepunktet som dreide seg om ett overgrep mot barn under 14 år.

Hun mener straffen må ned.

— Straffen for Øygard er for høy, og må noe ned. Medieomtalen har rammet han svært hardt. Han er i dag uten jobb, uten inntekt, han får ingen ytelser fra NAV, han har mistet både jobb og inntektsgrunnlag, sa hun, og fortsatte:

— Han lider av sosial fobi, er ikke ute av huset sitt på Vågå, og har ikke vært på butikken siden han ble pågrepet for to år siden. Det er i dag nøyaktig to år siden han ble pågrepet på ordførerkontoret i Vågå etter at saken ble anmeldt dagen før. Det er situasjonen for Rune Øygard, dette er et menneskelig drama på begge sider, sa Mette Yvonne Larsen.

Videre viste hun til en rekke tidligere rettsavgjørelser som indikerer et lavere straffenivå enn de ett år og tre måneders fengsel Øygard ble dømt til i lagmannsretten.

- Omtalt som pedofil

Øygards forsvarer la også stor vekt på den belastning saken har vært for hennes klient.

— Medieomtalen har vært helt ekstraordinær. 31600 ganger ble hans navn funnet på internett ved søk på Google, koblet med pedofili. Han er omtalt som pedofil og grisegubbe. Også de store avisene koblet Øygard opp mot pedofili, selv om han er frifunnet for overgrep mot barn under 14, sa Larsen.

Hun hevder videre at nettopp denne koblingen har vært en ekstra stor belastning for Øygard.

— Det er grovt krenkende for ham, sa Larsen, som mente at også den generelle medieomtalen var en stor belastning.

Hun mente også at Rune Øygards helsetilstand er også et moment når straffen skal fastsettes.

– Søvnforstyrrelser, mareritt, konsentrasjoneproblemer, nedtrykt sinnsstemning, intenst ubehag for en rekke situasjoner, har ført til en sterk sosial fobi i det offentlige rom, leste Larsen opp fra en erklæring skrevet av psykiater Lars Weisæth.

Weisæth mener at mange av problemene skyldes massiv medieomtale.

Høyesterett regner med dom i slutten av neste uke.