Det skriver Aftenposten.

Terrorekspert Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt sier til Dagbladet at Obama åpenbart vil utgjøre et mål for terrorister når han besøker Oslo.

— Det er klart at et amerikansk statsoverhode vil være et terrormål, men sikkerhetstiltakene vil nok være såpass omfattende at det kan bli vanskelig å gjennomføre et terroranslag, sier Lia.

Han mener et lite og gjennomsiktig samfunn som Norge ikke nødvendigvis er noe lett terrormål. På den annen side kan eventuelle attentatmenn dra fordel av at tidspunktet for besøket er kjent to måneder i forkant.

— Vet ikke hva vi trenger

  • Foreløpig vet vi ikke hvem som kommer, hvor mange som kommer og hvor lenge de blir. Derfor vet vi ikke hvor store styrker vi trenger og hva det hele vil koste. Vi har nettopp fått beskjed om besøket, og trenger tid på å planlegge, sa politimester Anstein Gjengedal i går ettermiddag.

I forbindelse med Natos utenriksministermøte i Oslo i 2007 fikk politiet en ekstrabevilgning på 42 millioner for å passe på Condoleezza Rice og resten av følget. Også denne gangen blir det behov for ekstrabevilgning.

— Vi har budsjettert med fredsprisutdelingen, men vi har ikke budsjettert med at Obama skulle få prisen. I 2007 kjøpte vi inn en del utstyr. Hvor mye ekstramidler vi trenger i år vet jeg ikke, vi skal ha møte med Politidirektoratet til uken, men det blir fort 30-40 millioner, sier Gjengedal.

Artikkelen fortsetter under bildet.

NOVEMBER 1999: Toppmøte i Oslo. President Clinton tok seg tid til en kopp kaffe og en croissant, mens væpnet politi og Secret Service holdt Drammensveien stengt. FOTO: SCANPIX

Ingen gjemmesteder

I København ble kumlokk sveiset igjen, veiarbeider stoppet i en uke – eventuelle terrorister skulle ikke ha noen hull å gjemme seg i – og byen preget av væpnet politi under besøket. Akkurat som Oslo kommer til å bli rundt Nobel-utdelingen 10. desember.

Forrige gang en amerikansk president var i byen, Bill Clinton i 1999, ble metalldetektorer samlet inn fra hele byen og 150 politispesialister fra hele Sør-Norge hentet inn i en samlet styrke på 700 væpnede politifolk, i tillegg til et ukjent antall fra hans eget Secret Service.

Til København hadde Obama, planetens mest profilerte person og største terrormål, med seg et hemmelig antall politifolk, noen spekulerte i at de var 600. Han forsinket 41 fly, 35 da han kom og seks da flyet hans tok av, på Kastrup i forbindelse med besøket. Sikkerheten under Obamas besøk på IOC-kongressen var så omfattende at selv byens politimester, Per Larsen, ble stoppet i døren til åpningsseremonien. Han manglet det rette adgangskortet.

Også for publikum

— Vi kommer også til å ha stram sikkerhet. Men samtidig som vi har ansvaret for Obamas sikkerhet, har vi en ambisjon om et åpent besøk som også publikum skal få sjansen til å oppleve. Vårt opplegg vil avhenge av trusselvurderingen, og den er det Politiets sikkerhetstjeneste som utarbeider, sier Gjengedal.

- Kommer dere til å stenge Gardermoen?

— Det er ikke mitt bord, men presidentens fly skal både opp og ned.

- Motorveier? Sentrum?

— Detaljene er langt fra klare – jeg vet ikke hva vi vil sperre av – de vil også avhenge av trusselvurderingen, sier Gjengedal.

Det var i går ikke mye han kunne si om politiopplegget rundt Obamas besøk i Oslo. Men skremt er Oslos politimester ikke.

— Nei, dette er en utfordring vi har håndtert flere ganger tidligere. Dette er en stor og hyggelig utfordring, og et besøk som vil sette Oslo på kartet, sier Gjengedal.

Artikkelen fortsetter under bildet.

JOVIAL: Da president Clinton var i Oslo i 1999, tok han seg ofte tid til å hilse på publikum — alltid fotfulgt av Secret Service. FOTO: SCANPIX

Som statsoverhode.

— Barack Obama vil blitt tatt imot som den sittende amerikanske presidenten, som et statsoverhode. Det er grunn til å anta at hele det offisielle Norge involveres, sier Terje Theodor Nervik, avdelingsdirektør i utenriksdepartementets besøksseksjon.

Trolig får ikke Obama-besøket status som statsbesøk, men det kan heller ikke utelukkes. Statsbesøk skiller seg fra andre offisielle besøk ved at de inneholder en del faste seremonielle programelementer. Når utenlandske statsoverhoder kommer på besøk til Norge er kongeparet vertskap og gjestene bor som regel på Slottet. Når Barack Obama kommer blir statusen på besøket trolig privat fordi han er Nobelkomiteens gjest.

— Men jeg tror likevel dette besøket vil romme bilaterale politiske møter. I alle fall samtaler mellom Obama og statsminister Jens Stoltenberg, sier Terje Theodor Nervik.

Han understreker at utenriksdepartementet og Nobelkomiteen foreløpig ikke har hatt samtaler om dette.

Hvis Obama-besøket skal få status som statsbesøk, må den norske og amerikanske regjeringen komme til enighet om det. Da er det kong Harald som blir vertskap for Obama.

Da Bill Clinton gjestet Oslo i 1999 var det én dag som gjest på Midtøsten-toppmøte og en dag med statsbesøk. Clinton bodde ikke på Slottet, men på Oslo Plaza. Vanligvis bor fredsprisvinnerne på Grand Hotel.