De palestinske Hamas-representantene Salah al-Bardaweel og Yayha al-Abadsa var invitert til Norge av Palestinakomiteen.

Embetsmenn i Utenriksdepartementet og flere stortingspolitikere har vært forberedt på å møte dem, men nå har Palestinakomiteen fått beskjed fra Utenriksdepartementet om at besøket etter alt å dømme ikke kan gjennomføres etter planen. Utlendingsdirektoratet rekker nemlig ikke å behandle visumsøknadene raskt nok.

— Vi har fått høre at de andre Schengen-landene har fått frist til 16. mai med å uttale seg, sier Ingrid Hindahl Natvig i Palestinakomiteen til Aftenposten.no.

Den ene av Hamas-utsendingene, Salah al-Bardaweel, har tidligere fått avslag på sin visumsøknad til Schengen-landet Frankrike. Nå har han og al-Abadsa søkt om nasjonalt visum. Det gir adgang til opphold i Norge når det er nødvendig av «humanitære grunner, nasjonale hensyn eller internasjonale forpliktelser».