Bevegelsen mot høyre i det politiske landskapet skal ha begynt i tenårene, og en periode var Breivik aktiv i Fremskrittspartiet.

Men etter hvert tok han avstand fra partiet fordi det var altfor moderat.

32-åringen påstår at han i 2002 var med på å stifte en topphemmelig felleseuropeisk terrorgruppe som kjemper for å stanse muslimsk innvandring. Forberedelsene til angrepene i Oslo og på Utøya skal han likevel ha gjort helt på egen hånd.

Manifestet på over 1.500 sider ble lagt ut på internett kort tid før bomben gikk av i Regjeringskvartalet. Det er uklart hvor mye Breivik har skrevet selv, men alt tyder på at det er han som har offentliggjort teksten.

— Typisk middelklasse

Breivik tilbrakte angivelig sitt første leveår i London. Faren skal ha vært norsk offentlig tjenestemann med en stilling som førte til at han var bosatt i den britiske hovedstaden.

Da Breivik var ett år gammel, ble foreldrene skilt, og han og moren flyttet til Skøyen i Oslo.

— Jeg har egentlig ikke hatt noen negative opplevelser i barndommen på noen som helst måte, heter det i teksten, som er skrevet på engelsk og har tittelen «2083 - A European Declaration of Independence».

Breivik beskriver familien som typisk norsk middelklasse. Kontakten med faren skal imidlertid ha tatt slutt da han var 15 år gammel.

Gjenger og tagging

I tenårene tilhørte Breivik et hiphop-miljø, og i et par år var han angivelig den mest aktive taggeren i Oslo. Han skal ha hatt kontakt både med A- og B-gjengen, og Breiviks beste venn var en pakistansk muslim.

Etter hvert ble han likevel skeptisk til det han opplevde som for stor toleranse i samfunnet overfor innvandrere og muslimer. Han ramser opp en rekke anledninger hvor han angivelig ble forsøkt overfalt og ranet av muslimske ungdommer.

Som 16-åring forlot han hiphop-miljøet og bestemte seg for å satse mer på skolen. Han fikk angivelig toppkarakterer i flere fag på Oslo Handelsgymnasium.

Selvlært

I siste del av tenårene ble han aktiv i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), og partiet har bekreftet at Breivik senere hadde to verv i ungdomsorganisasjonen. Han var formann i Oslo Vest i 2002 og styremedlem i samme lokallag fra 2002 til 2004.

I 2007 meldte han seg ut av FpU, og i manifestet beskrives partiet som altfor moderat.

Breivik antyder at han studerte blant annet på universitet, men legger vekt på at han leste svært mye på egen hånd. Spesielt statsvitenskap, økonomi, ledelse og forskjellige typer politisk litteratur fanget interessen.

Han skal ha drevet ulike typer næringsvirksomhet, blant annet som sjef for et selskap som solgte programvare.

På fritiden har Breivik spilt rollespillet War og Warcraft på internett. Han har vært frimurer, men gir i manifestet uttrykk for at han bare er middels fornøyd med frimurerlosjen.

Gir opp demokratiet

NATOs bombeangrep mot mål i Serbia i 1999 skal for Breivik ha framstått som et angrep på kristne europeere som forsøkte å kjempe mot islam. Litt senere skal han ha konkludert med at det ikke lenger var mulig å stanse «islamiseringen av Europa» med demokratiske virkemidler.

— Så snart jeg erkjente dette, så bestemte jeg meg for å utforske andre former for opposisjon, heter det i manifestet.

Breivik skal ha kommet i kontakt med ytterliggående såkalte kulturkonservative fra Serbia og andre europeiske land over internett. I manifestet påstås det at Breivik og en håndfull likesinnede dannet den hemmelige væpnede gruppen Knights Templar (PCCTS) i 2002.

Denne beskrives som en gjenopprettelse av ridderordenen med samme navn fra middelalderen.

Siden 2003 skal Breivik ha vært innstilt på å bruke store deler av inntekten sin på en konservativ felleseuropeisk bevegelse eller en væpnet aksjon.