Likevel var forhandlingsledelsen i Finansforbundet med leder Jorunn Berland i spissen fly forbanna da beskjeden kom om at det ville bli tvungen lønnsnemnd i finanskonflikten. Dermed var en utvidelse av streiken avverget allerede før den trådte i kraft, og den varslede bankkrisen avblåst.

– Dette hadde han aldri gjort mot et LO-forbund, var den opprørte kommentaren fra representantene for de forsikrings— og bankansatte. De hadde håpet å slippe en så rask inngripen fra en arbeiderpartistatsråd.

På under en uke har arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen brukt tvungen lønnsnemnd i to arbeidskonflikter. Akademikerne som onsdag måtte avbryte sin streik, er heller ikke et LO-tilknyttet forbund.

«Forbanna»

– Jeg er fly forbanna fordi arbeidsgiverne synes å ha lyktes med sine spekulasjoner om å få tvungen lønnsnemnd raskt. Det gripes inn i denne konflikten før opptrappingen er en realitet. Det er det som gjør meg forbanna, sier leder Jorunn Berland i Finansforbundet.

– Om vi har en reell streikerett i vår næring når dette skjer, det stiller jeg meg spørsmål om, legger hun til.

Hun får støtte av forbundsleder Randi Bjørgen i YS.

– Når man lammer all betalingsformidling går arbeidsgiver langt i å invitere til tvungen lønnsnemnd. I dette tilfellet overskygger bruken av rå makt en av arbeidslivets mest sentrale spilleregler: Retten, og ikke minst plikten, partene har til å føre forhandlinger. Å skyve det hele over til Rikslønnsnemnda smaker ikke godt, sier Bjørgen.

Fornøyd arbeidsgiver

– Utslagsgivende for regjeringen er rapportene fra blant annet Kredittilsynet, Norges Bank og trygdemyndighetene, som peker på at en opptrapping raskt vil føre til store og alvorlige samfunnsmessige problemer, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen etter møtet med partene søndag.

Blant annet skal et stort antall trygdeutbetalinger skje mandag.

Bjarne Håkon Hanssen vil formelt legge fram forslag til lov om tvungen lønnsnemnd i et ekstraordinært statsråd første arbeidsdag, som så blir vedtatt av Stortinget. Resultatet for lønnsoppgjøret blir avgjort av rikslønnsnemndas sju medlemmer. Og partene må akseptere deres beslutning.

Arbeidsgiversiden er fornøyd med at en tvungen lønnsnemnd kom.

– For publikums del og bransjens del er jeg glad det ikke ble det kaoset som vi har prøvd å påpeke. Vi har hatt en streik siden 1. juni og det har skjedd en konkurranseglidning i bransjen i dagene det har vært streik, sier styreleder Jan S. Asker i Finansnæringens arbeidsgiverforening.

Pengemangel

Det er prinsipielle spørsmål som har skapt konflikten i finansnæringen. De var knyttet til forhandlingsrett på pensjon og personalforsikring og med en tvisteløsning knyttet til dette.

Finansforbundets leder Jorunn Berland velger å være optimistisk til de siste med hensyn til nemndas endelige beslutning. Hun avviser at streiken har vært bortkastet.

Finansforbundet, som allerede hadde 6.020 ansatte i forsikringsbransjen i streik, hadde varslet at de ville ta ut ytterligere 1.573 bankansatte i streik fra mandag. Finansnæringens arbeidsgiverforening varslet lockout fra samme dag, noe som ville føre til at 24.000 ansatte i bank- og forsikringsnæringen ble utestengt fra sine arbeidsplasser.

Den varslede opptrappingen ville ført til stengte banker, og stopp i så å si all betalingsformidling i landet.