Stortingets ombudsmann for Forsvaret, Kjell Arne Bratli, skrev tirsdag et brev til Norges Offisersforbund der han fremhever at det lå utenfor forsvarssjef Harald Sundes myndighetsområde å legge ned HV-016 for snart tre år siden.

— HV-016 skulle aldri vært lagt ned. Det er selvfølgelig kjekt å få støtte av ombudsmannen i at prosessen ikke var som den burde være, men det endrer dessverre lite nå i etterkant, sier Fredrik Søderstrøm, tidligere tillitsvalgt i HV-016.

Klar til å gjenoppstå

— Men hvis politikerne likevel snur, skal vi klare å gjenopprette den kapasiteten vi en gang utgjorde, poengterer han.

HV-016 var Heimevernets spesialtropp. Mange av soldatene hadde tidligere deltatt på utenlandsoppdrag. Det vakte sterke reaksjoner i heimevernsmiljøet og andre deler av Forsvaret da forsvarssjefen gikk inn for å legge ned denne elitegruppen. Den besto av i alt ca. 140 soldater. En tredel av dem holdt til i Bergens-området.

— Vi sto på for å unngå nedleggelse. Vi var frustrerte, og ser nå at Forsvaret sitter igjen med et udekket hull. Det er ingen tvil om at nedleggelsen skulle vært behandlet direkte på politisk nivå, og ikke hos forsvarssjefen først, sier Søderstrøm, som i dag er helt ute av Forsvaret.

Vanskelig å reversere

Ombudsmann Kjell Arne Bratli mener også at saken burde vært politisk behandlet først.

— Jeg mener det er i strid med heimevernsloven at forsvarssjefen tok beslutningen, sier Bratli.

I etterkant aksepterte Stortinget nedleggelsen. Bratli ser ikke for seg at det er mulig å omgjøre beslutningen.

— Det ligger utenfor mitt mandat å prøve og oppheve vedtaket. Nå får det bli opp til politikerne om saken får et etterspill, sier han.

- Beredskapen svekket

Ombudsmannen slår i brevet til Norges Offisersforbund fast at nedleggelsen gir en betydelig svekkelse av Forsvaret og landets beredskap. Den oppfatningen har også tidligere tillitsvalgte.

— Det var svært få mennesker som faktisk visste hva HV-016 var, og hvilke oppdrag avdelingen hadde. Vår oppdragsportefølje medførte en del hemmelighold vi ikke kunne snakke om, sier en annen tillitsvalgt, Thomas Lund Nielsen, til NTB.

«Lukket og uryddig»

Ombudsmannen for Forsvaret skriver videre i brevet til Norges Offisersforbund at han deler oppfatningen til mange i Forsvaret om at prosessen var «til dels uforståelig, til dels unødvendig og lukket og uryddig».

Tidligere tillitsvalgt Thomas Lund Nielsen kjenner seg igjen i prosessen rundt sammenslåingen av Marinejegerkommandoen på Haakonsvern og Forsvarets spesialkommando på Rena.

— Nå ser vi historien gjenta seg, bare med et annet miljø, sier han.

Det var altså en henvendelse fra Norges Offisersforbund i fjor som utløste ombudsmannens kritikk mot nedleggelsen av HV-016.

— Vi ønsket en uhildet vurdering av prosessen. Det er interessant at ombudsmannen nå peker på de samme uryddighetene som vi mente var til stede. Dessverre får det ikke noen praktisk betydning. Folkene er borte, og dette endrer ingenting for de dyktige personene som var i HV-016, sier forbundsleder Egil Andre Aas.

GLAD FOR STØTTE: - Det er kjekt at et tilsynsorgan mener det samme som oss, at prosessen rundt nedleggelsen av HV-016 var uryddig, sier tidligere tillitsvalgt Fredrik Søderstrøm. ARKIVFOTO: ANDREAS NYGJERD