Det er så nær mistillit det er råd å kome utan å uttrykke direkte mistillit.

— Dette er gult kort og inneber ei kraftig åtvaring til statsråden. Ho har opptredd heilt på kanten av kva ein statsråd kan tillate seg, seier Siri Hall Arnøy (SV) til Bergens Tidende. Ho er saksordførar for saka.

I innstillinga gjev Ap, Frp og SV uttrykk for at statsråden har vore «passiv og lite skjønnsom». Dei uttalar at det er «sterkt kritikkverdig at det flere måneder etter at dommen er rettskraftig ikke foreligger noen løsning på Ellingsen-saken». Dei uttalar også at statsrådens utsegn om å tilby Ellingsen ei adekvat stilling «var egnet til å skape misforståelser både for Ellingsen og for Stortinget».

Frp og SV vil også at Stortinget gjer eit såkalla «daddelvedtak» der Stortinget i plenum gjev uttrykk for at statsråden har opptredd kritikkverdig. Dei vil også ha ei uavhengig gransking av prosessen som førde til at Ellingsen vart fråteken tryggingsklareringa. Dessutan vil dei at Stortinget gjev Ellingsen 200.000 kroner i oppreising for den overlast han har lide. Men dette vik Ap tilbake frå.

Det er duka for at Senterpartiet vil fylgje Frp og SV i kritikken.