Dermed kan ikke denne katalogen lenger deles ut til dem som har reservert seg mot reklame.

De to katalogene «Ditt Distrikt» og «Din Bydel» inneholder derimot så mye informasjon at de ikke rammes av reklamereglene, skriver Forbrukerombudet.

Ombudet viser til at det skal innføres en bestillingsordning for telefonkatalogen, og mener at utsendelsen av de øvrige katalogene bør organiseres på samme måte.

Det var i februar i år at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) ga beskjed om at hun vil ha en bestillingsordning for telefonkatalogen. Saken er fortsatt til behandling i hennes departement.

Fornøyd Sverre A. Stakkestad, kampanjeleder i Naturvernforbundet Hordaland, er godt fornøyd med at Forbrukerombudet har gitt Naturvernforbundet medhold.

– Den nye ordningen vil spare samfunnet for flere tusen tonn med søppel samt utslipp av klimagasser i forbindelse med produksjon, distribusjon og avfallshåndtering av millioner av telefonkataloger, sier han

– Dette er et klart signal til katalogdistributør Eniro Norge og en seier for miljøet og folk flest, sier Sverre A. Stakkestad. Han mener Eniro nå bør gå i dialog med Samferdselsdepartementet om et felles bestillingsskjema for alle de tre katalogene.

Følger avgjørelsen Kommunikasjonsdirektør Bård Hammervold i katalogprodusenten Eniro sier at selskapet tar avgjørelsen fra Forbrukerombudet til etterretning og planlegger framtidig distribusjon ut fra denne. Omleggingen vil nødvendigvis ta noe tid. I enkelte distrikter er Gule sider en del av telefonkatalogen, i andre distribueres de sammen.

– Vi vil respektere dem som har nei takk til reklame på postkassen. Men enkelte får kanskje ikke med seg at Gule sider nå omfattes av forbudet mot uadressert reklame. Derfor vil vi også vurdere andre former for distribusjon, for eksempel å dele dem ut på sentrale steder, sier Hammervold. Han er fornøyd med at Forbrukerombudet har kommet til at Ditt Distrikt og Din Bydel bør anses som informasjon.

Omlegging tar tid Når det gjelder den varslede omleggingen av distribusjonen av telefonkatalogen, tar det lang tid.

– Det skjer i hvert fall ikke i 2009. De fleste katalogene er allerede trykket, og halvparten er distribuert, sier Hammervold.

Eniro trenger en overgangstid når avgjørelsen er tatt.

– Arbeidet med telefonkatalogene starter tre – fire måneder før de distribueres. Det er et omfattende apparat som skal endres, forklarer han.

Krever rask stopp Naturvernforbundet er ikke fornøyd med at det tar lang tid å stoppe fulldistribusjon av telefonkatalogen.

– Nå må departementet si stopp. Etter 1. juni må det ikke distribueres flere telefonkataloger til folk som ikke ønsker det. Dette har pågått altfor lenge, sier Stakkestad.

Hordaland står på distribusjonslisten fra Eniro i august/september, men Stakkestad forutsetter at det ikke skjer på den gamle måten.

– Vi kan ikke ha mengder av kataloger spredt ut over hele Vestlandet midt i valgkampen. Da blir det bråk, lover han.

Vil du helst slippe Gule Sider på døren? Si din mening!