Overlege Håkon Lasse Leira mener det riktige tallet er ti ganger så stort.

— Situasjonen er grovt underrapportert. Det er grunn til å tro at vi burde fått melding om i hvert fall tusen tilfeller årlig, sier Leira, som er overlege på Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Han bygger påstanden på statistikk fra Finland, som har best oversikt over arbeidsrelatert astma.

— Ved nyoppdaget astma får en pasient astmamedisin, men ingen tenker på jobben. Sammenhengen kommer som regel først frem, når pasienten er blitt så dårlig at han eller hun må slutte i jobben.

Istedenfor at folk blir omplassert eller tildelt nye arbeidsoppgaver, blir de gående i jobben til de blir kronisk syke.

— Vi produserer kroniske astmatikere i stedet for å gjøre dem friske, sier Leira.

Han er enig med overlege Storaas i at det nok fins vel så mange tilfeller av luftveisproblemer i norske bakerier som i aluminiumsindustrien.

— Aluminiumsindustrien har tatt problemet på alvor, og er flinkere enn noen andre til å registrere nye tilfeller. Men næringslivet for øvrig er enda verre stilt enn bakeriene, sier Leira.

— Bakerastma har vært kjent i hundrevis av år, men når en lærer eller sykepleier kommer til legen med astma, tenker ingen på at også denne typen jobber kan gi astma.