— De grensene som er satt for maksimal overtid, er ikke satt helt tilfeldig, sier han.

Han har ikke tidligere hørt at folks IQ ble lavere når de jobbet mye, men at mye jobb får konsekvenser er han likevel klar på.

— Jobber en mye, går det for eksempel utover aktsomheten, sier Askvik.

Han sier at de jevnlig kontrollerer om overtidsbestemmelsene blir fulgt.

— Skal en jobbe mer enn 200 timer overtid så skal det søkes om tillatelse. Da skal det være noen vilkår som er oppfylt. En skal ikke legge opp virksomheten med at de ansatte skal jobbe overtid. Det skal skyldes uforutsette hendelser eller arbeid av en spesiell art, sier han.

Hans inntrykk er at bedriftene stort sett overholder reglene i Arbeidsmiljøloven.

— Det er jo noen bransjer vi har sett noen brudd, deriblant i bygg og anlegg og innenfor landbruket som bruker innleid arbeidskraft, sier Askvik.

Han sier også at en har sett en tilpasning i det øvrige arbeidslivet etter offshorevirksomheten

— Nå åpner en opp for at arbeidstakere kan jobbe mye i en periode mot at de kan få fri senere, slik at gjennomsnittet ikke blir så høyt. Vi får nå ganske mange søknader om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, sier han.