• Lærere i skolen bør få stipend for å videreutdanne seg innen realfag, mener Harald Hove, Venstres tredjekandidat i Hordaland.

— Høyere lønn til lærere som er realister kan også innføres for å øke rekrutteringen av godt kvalifiserte lærere til skolen, mener Hove.

Bergens Tidende skrev torsdag at bare 120 studenter ved Universitetet i Bergen i høst er begynt på pedagogikk for å bli lærere. Verst er det i realfag, der bare 13 studenter velger skolen.

— Det er et alvorlig samfunnsproblem at så få studenter er interessert i matematikk og naturfag, mener Hove.