Det mener Birthe Taraldset, tidligere advokat og nå universitetslektor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

— Problemet er at vi mangler regler for bruk av private granskingsoppdrag. Derfor vil det alltid kunne sås tvil om resultatene av dem, sier Taraldset.

Hun understreker at en kartlegging av et psykososialt arbeidsmiljø må legges opp helt annerledes enn den tradisjonelle granskingen som skjer etter ulykker.

— Tverrfaglighet er et viktig stikkord. Det nytter ikke å bruke bare jurister, eller bare psykologer i utvalgene. Kompetanse på begge felt må være med i denne type granskingsutvalg, mener Taraldset.

Ved å regulere private granskinger kan man både få bedre saksbehandling, og ivareta partenes rettssikkerhet, mener hun.

— De mange sakene som har vært den siste tiden viser jo at behovet for uavhengige granskinger også ved kompliserte arbeidskonflikter er stort. Og med de nye varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven må vi regne med at behovet kommer til å øke. Uten at bruken av private granskinger blir regulert, vil resultatene av granskingene mangle legitimitet. Det vil igjen redusere verdien av disse prosessene, sier Birte Taraldset.