DNB Finans har 363 ansatte på landsbasis. 130 av dem holder til på hovedkontoret i Bergen. I hele konsernet er lønnsomhet sidestilt med lagånd.

– For å ha motiverte medarbeidere som jobber godt, må en kunne ha det gøy på jobben. Ved mistrivsel, går sykefraværet opp, sier administrerende direktør Stein Ove Steffensen.

– Du er tross alt på jobb en ganske stor del av livet, istemmer leder i bedriftsklubben, Inge Villy Hauge.

Mye tid går med til å diskutere. Hos bedriften skal alle bli hørt, fra skrankepersonale til direktører. Da må en ha tillit til hverandre.

– Vi er enige om et felles mål vi jobber mot. Under diskusjonene er det høyt under taket, og alle meninger blir hørt. Men når diskusjonen er over, da er vi knallharde. Krangel skal vi ikke ha noe av. Det tar søkelyset bort fra jobben, sier de to.