Mens Inga Bejer Engh ledet utspørringen av Breivik i går, erdet hennes kollega Svein Holden som har overtatt utspørringen i dag.

I går nektet Breivik å svare på spørsmål om reisen tilLiberia, der han hevder han møtte en serbisk nasjonalist. I løpet av dagen sahan over hundre ganger at han ikke ville svare.

— Gjør god jobb

Politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, er lederfor mediegruppen for 22. juli. Han mener Engh gjorde en meget god jobb, tiltross for at det kom sparsomt med opplysninger fra Breivik.

— Hun har en høflig, men veldig borende stil. Hun greier åavkle Breivik det grandiose verdensbildet han tegner i sitt manifest. Detgloriøse blir grått. Hun slår sprekker i det selvbildet han prøver å skape,sier Stanghelle.Tirsdag fikk Engh kritikk fra kommentarorer for at hunsnakket til Breivik som til et barn. Onsdag la hun om stilen og ble merkonfronterende.

- Spisser seg til

— Vi ser relativt ofte i den typen utspørringer over langtid, at aktor begynner forsiktig, men så tilspisser det seg etter hvert, sierStanghelle.

- Prøvde hun virkelig å få Breivik til å svare, eller villehun demonstrere at han ikke ønsket det?

— Begge deler. Jeg tror hun prøver å avdekke fakta. Hunillustrerer at slik han fremstiller seg selv i kompendiet, som en viktig brikkei en verdensomspennende, antiislamsk motstandsbevegelse, det blir redusert tilnoe mer prosaisk.

Aktoratet er ferdig med utspørringen om Knights Templar. Idag er det statsadvokat Svein Holden som spør om Breiviks tilknytning tilfrimureriet, hans næringsvirksomhet, aksjehandel og økonomiske situasjon.

Breivik har så langt svart på spørsmålene han har fått.

IMPONERT: Helge O. Svela.
SCANPIX