— Jeg er ikke forundret, jeg har hatt god samvittighet hele tiden, sier tidligere president i Redningsselskapet Magnus Stangeland.

Han og tre andre personer ble anbefalt politietterforsket av en uavhengig granskningsgruppe som blant annet etterforsket Stangeland sin rolle i kjøpet av et skip til Redningsselskapet.

Blant dem som ble anbefalt etterforsket var også Anne Enger Lahnstein og distriktssekretæren i Hordaland, Bjørn Amundsen.

-Nå er påstandene endelig døde og maktesløse, sier Magnus Stangeland.

Økokrim ville ovenfor Bergens Tidende i går ikke kommentere annet enn at de har bestemt seg for ikke å etterforske Stangeland og de andre som er omtalt i rapporten fra granskningsgruppen.

Krever erstatning

Stangeland sier han var sikker på at granskingsrapporten var et bestillingsverk som inneholdt feilaktige opplysninger. Han har hele tiden avvist anklagene i rapporten, og hevdet sin uskyld.

— Jeg er veldig fornøyd med at dette ikke henger i luften lenger, det er fem-seks personer innad i organisasjonen som har stått bak dette, sier han.

Stangeland var president i seks år fra år 2000 til 2006.

Nå vil han at Redningsselskapet og hans eget navn og rykte må gjenreises.

— Jeg håper dette kan føre til at det blir en oppreisning for redningsselskapet og for meg selv, sier han.

Stangeland holder fast ved at de som sto bak rapporten må stå til ansvar for det han opplever som en sverting av hans omdømme. Saken er nå hos forliksrådet i Austevoll, og er rettet mot de tre medlemmene i granskingsutvalgets styringsutvalg, og mot den tidligere lederen i Redningsselskapets landsråd, Niels-Christian Bang.

Vurderer rettssak

En av de andre som ble anbefalt etterforsket av granskingsgruppen, distriktssekretær Bjørn Amundsen, sier han vurderer rettslige steg slik som Stangeland har gjort.

— Jeg vil se på eventuelle juridiske reaksjoner mot den måten vi er blitt behandlet på, sier Amundsen. Han mener Økokrims avgjørelse gjør at mange forhold blir mindre dramatiske enn de er blitt fremstilt i pressen.

— Jeg er først og fremst glad på Redningsselskapets vegne. Nå må vi begynne å bygge opp omdømmet igjen, sier Amundsen.

Redningsselskapet har i dag 61.000 medlemmer, og hadde i fjor en inntekt på over 785 millioner.

Terje Bendiksby