Reiulf Steen og Haakon Lie tilhørte hver sin fløy i partiet, og frontene var mange ganger harde, noe Steen ikke legger skjul på.

– Vi satt sammen i partisekretariatet fra 1965 til 1969. Det var tøft, veldig tøft, og senere snakket vi ikke med hverandre på 30 år, sier Steen til NTB. Men på Lies 100-årsdag ble de to forsonet.

– Det var jeg veldig glad for. Og det var han også, sier Steen, som kaller Haakon Lie den siste av seierherrene.

– Roy Jacobsen skrev boka «Seierherrene» om den generasjonen i Arbeiderpartiet som Lie tilhørte, sett fra grasrota. Haakon Lie var den siste av seierherrene, sier Steen.

Til tross for den dype konflikten mellom de to, understreker Steen hvilken enorm innsats Lie har lagt ned, både for Norge og for sitt eget parti.

– Han bygde opp Det norske Arbeiderparti til å bli ørnen blant de norske partiene etter krigen, sier han.